Yangın Söndürme Tesisatı

Yangın Söndürme Tesisatı

TANIM

Yapı için gerekli olan suyun depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, dağıtımı; pis suyun atılması, atık suyun arıtılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme konularını içeren tüm işlemlere sıhhi tesisat denir. Şehir temiz su şebekesinden başlamak üzere; su depoları, hidroforlar, boru bağlantıları, termosifonlar, şofbenler, bina pis su sistemleri, yağmur suyu bağlantı sistemlerinin tamamı sıhhi tesisat kapsamındadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Kolay temin edilebilirdir
 • Uygulaması rahat ve kolaydır
 • Ekonomiktir
 • Dayanıklı yapıdadır

UYGULAMA ALANLARI

 • Konutlar
 • Okullar
 • İşyerleri
 • Fabrikalar
 • Lojmanlar
 • AVM’ler
 • Hastaneler
 • Kampüsler

Vb. yerlerde uygulanabilmektedir.

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Yangın Söndürme Tesisatı

Yangın; yanıcı özellikteki katı, sıvı ve gaz haldeki maddelerin kontrolsüz bir şekilde yanmasıdır. Yangınla ne zaman, nerde ve hangi şartlarda karşılaşılacağını önceden kestirmek mümkün değildir. Bu sebepten ötürü de tedbirli olmak gerekir.

Yangından dolayı meydana gelebilecek olan can kaybının yanında, zararlarını azaltmanın veya önlemenin yolu; yangına neden olan faktörleri ortadan kaldırmaktan ve anında müdahale edebilecek tedbirleri almaktan geçmektedir.

Yapılan incelemelerde görülmüştür ki, güvenlik tedbirleri ne kadar yetersiz ve kontrol mekanizması ne kadar yavaşsa, yangından doğan zararlar da o oranda fazlalaşmıştır. Yapılan bir diğer incelemede, güvenlik önlemlerinin alınmasının; yangın söndürme işlemlerinden ve yangının verdiği zararlardan daha ekonomik olduğu görülmüştür.

Yangın tesisatı, kuru ve ıslak olmak üzere iki gruba ayrılır.

Kuru Yangın Tesisatı: Yangın tesisatını oluşturan boruların içinde su olmayan; sadece yangın anında su verilen bir tesisat sistemidir. Kuru yangın tesisatı, özellikle donma tehlikesi olan binalarda tercih edilmektedir. Bu tesisat sistemi; en fazla 4830 m² alanı yangından koruyabilecek şekilde tasarlanmaktadır.

Elle çalıştırılan kuru yangın tesisatında; boruların içinde su bulunmaz, yangın esnasında itfaiye bağlantı ağzından tesisata su basılır ve yangına müdahale edilmesi sağlanmış olur. Bu sistemde, bulunan bütün hortumların, zaman kaybedilmeden yanına müdahale edilmesi adına; itfaiyeyle aynı standartlarda olması gerekmektedir.

Otomatik çalıştırılan kuru yangın tesisatı; bu sistemde kuru sistem valfından, serpicilere kadar olan boru kısmı basınçlı hava ile doldurulur. Yangın meydana geldiğinde, açığa çıkacak olan ısı, serpiciler başlığındaki civanın genleşerek cam tüpünün patlaması ve başlıkların açılmasını ve böylece basınçlı gazın dışarı çıkmasını sağlar.

Islak Yangın Tesisatı: Basınçlı su ile dolu bir boru ağı kullanılarak tasarlanan yanın tesisatıdır. Bu sistem, donma tehlikesi olmayan ve iç hacmi 4000 m² yi geçen yapılarda tercih edilmektedir.

Islak yangın tesisatı; depolu, basınçlama depolu ve şebeke basıncı ile söndürücüler olarak 3’e ayrılır.

Depolu Yangın Tesisatı: Şehir suyu basıncının yeterli olmadığı veya su kesintilerinin fazla olduğu yerlerde tercih edilir. Tesisata su, üst depodan ve ikili ağızdan basılabilmektedir.

Basınçlama Deposu ile Yanın Tesisatı: Bu tesisat sistemi, suyunu basınçlama deposundan alır. Böylelikle her an basınçlı su tesisatta hazır vaziyette bulunur. Çok miktardaki suyun basınçlı depoda tutulmasındaki zorluklar sebebiyle, yüksek kapasiteli su talepleri için uygun değildir.

Şebeke Basıncı ile Söndürücüler: Şehir su basıncının yeterli olduğu yapılarda, yangın tesisatı doğrudan soğuk su tesisatına bağlanır. Su borusuna ve yangın borusuna birer vana konulması gereklidir. Ayrıca yangın borusuna, açık durumda mühürlenmiş bir vana ve bir de havalık konulur. Bu havalık, hem tesisatın tümüyle su ile dolmasını sağlar hem de suyun gerektiğinde boşaltılmasına olanak sağlar.

RENKLER VE DOKULAR

Sıhhi tesisat malzemelerinde herhangi bir renk seçeneği bulunmamaktadır.

KALİTE SINIFLARI

Sıhhi tesisat malzemeleri; TS EN 200 standardındadır.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Sıhhi tesisat malzemeleri; düzenli olarak bakımlarının yapılması halinde uzun yıllar kullanılabilmektedir.