Teras

Teras

TANIM

Yapıyı dış etkenlere karşı korumak amacıyla, en az %1,5 eğimli olarak yapılan yapılardır. Bir yapının, yerden yüksek olarak kullanılabilir dış alanı diye de tanımlanabilir. Kelime kökeni olarak Fransızcadan dilimize geçmiş olup; teras ya da taraça olarak kullanılır. Genel itibarı ile teraslar, evin balkonundan daha geniş ve üstü açık olan kısmı olarak bilinirler. Teraslar; hobi bahçeciliği, otopark, helikopter pisti, rekreasyon alanları ve benzeri işler için ya da özel kullanımlar için tasarlanabilirler. Teras çatılar üzeri açık olarak kullanılabileceği gibi, üzerleri tam ya da yarım şekilde kapatılarak da kullanılabilir. Teras çatılar eğimli çatılara göre daha az tercih edilirler. Bunların başlıca nedenleri şu şekilde sayılabilir; kullanılan malzemelerin performansları, yasa ve yönetmelikler, uygulamayla alakalı güçlükler ve maliyet.

Teras çatılar, taşıyıcı sistemlerine göre; betonarme döşeme üzerine yapılan teras çatılar, hafif metal çatılar üzerine yapılan teras çatılar ve b.a prefabrik yapılar üzerine yapılan teras çatılar olarak gruplandırılırlar. Teraslar, ısı yalıtımı yapılan teras çatılar ve ya ısı yalıtımsız teras çatılar olarak sınıflandırılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

  • Yüksek performanslı geçirimsiz su yalıtım malzemeleri kullanılır.
  • Mineralli UV dayanımlı kaplama malzemeleri kullanılır.
  • Kaplama malzemesi olarak geçirimsiz ve dona karşı dayanıklı malzeme kullanılır.
  • Isı yalıtımında taşıyıcı kapasitesi olan ve performansı yüksek malzeme kullanılır.
  • Drenaj gerektiren uygulamalar için eğim ve tahliye sistemleri iyi hesaplanmış uygulamalar kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI

Kamu binaları, iş merkezleri, konutlar vb. yapılarda uygulanır. Ayrıca, hobi bahçeciliği, otopark, helikopter pisti, rekreasyon alanları vb. gibi alanlarda da uygulanabilir.

Çeşitler Ve Boyutlar Uygulama Şekli : 

Betorname Döşeme Üzerine Yapılan Teras Çatılar

Üzerinde Gezilebilen Teras Çatı

Betonarme döşeme üzerine yapılan teras çatılar, yapının en üst tavan döşemesinin betonarme olarak yapıldığı çatı türüdür. Bu tür teras çatılar; üzerinde gezilebilir teraslar ve üzerinde gezilemeyen teraslar olarak yapılırlar. Bu yapılarda ısı yalıtımı yapılanlar ve yapılmayanlar diye yalıtım yönünden de sınıflandırma yapılabilir

Üzerinde gezilebilen teraslar, terasın herhangi bir amaç için kullanılması gerektiğinde yapılan sistemlerdir. Kaplama malzemesi olarak ısıya, dona ve üzerine gelebilecek yüklere ve darbelere karşı dayanıklı malzemelerle kaplanırlar. Yalıtım ve drenaj sistemi çok dikkatli yapılmalıdır. Üzerinde gezilebilen teraslar, üzerleri kapatılarak, yarım kapalı veya açılır kapanır çatı sistemleri uygulanarak kullanılabilirler. Isı yalıtımı yapılan teras çatılar ve ısı yalıtımı yapılmayan teras çatılar olarak sınıflandırılırlar.

Üzerinde Gezilemeyen Teras Çatılar

Üzerinde gezilmeyen teras çatılar, üzerleri kullanılmayacak ya da çok az kullanılacak teraslarda tercih edilirler. Bu çatı tipleri, eğimli çatılarda ve az bakım gerektiren yeşil çatılarda uygulanır. Su yalıtımı çok dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Teras çatılar, ısı yalıtımı yapılan ve ısı yalıtımı yapılmayan teras çatılar olarak sınıflandırılırlar.

Betonarme Prefabrik Çatılar Üzerine Yapılan Teras Çatılar

Prefabrik yapılarda, tavan döşemesinin taşıyıcı konstrüksiyonu üzerine, kaplama elemanı olarak astar (betopan) malzeme kullanılır. Bu işlemden sonra su yalıtımını sağlamak için 1 kat polimerik esaslı su yalıtım (polyester keçe taşıyıcılı) malzemesi serilir. Bu aşamadan sonra 2. kat mineral kaplı polimerik esaslı su yalıtım (polyester keçe taşıyıcılı) malzemesi uygulanır.

Hafif Metal Üzerine Yapılan Teras Çatılar

Taşıyıcı metal kirişler üzerine metal trapezler döşenerek, teras çatının tavan döşeme elemanı oluşturulur. Döşeme sistemi oluşturulduktan sonra, buhar kesici malzeme ile döşeme kaplanır. Isı yalıtım uygulaması yapılır, eğer bu işlem çift kat yapılacak ise şaşırtmalı uygulanmalıdır. Son olarak yapının kaplama malzemesi olarak mineral kaplı ve UV dayanımlı su yalıtım malzemesi kullanılır. Bu şekilde yapılan sistemlere, hafif metal üzerine yapılan teras çatılar denmektedir.

  • Hafif metal teras çatılarda buhar kesici kullanılırken dikkat edilmelidir.
  • Isı yalıtım levhaları metal teras çatılarda özel mekanik tespit elemanları kullanılarak monte edilir.
  • Buhar bacalarının gerekliliği ve hangi sıklıkla kullanılacağı kontrol edilmelidir.

RENK/DOKU

Teras çatılarda yalıtım uyguladıktan sonra, sisteme uygun bir kaplama malzemesi kullanılır. Bu kullanılan malzemenin cinsi, rengi ve dokusu değişmektedir. Belirli bir eğime sahip olduklarından dolayı, pürüzsüz kaplama elamanlarından kaçınarak; kayma riskini en aza indirmek için pürüzlü malzemeler kullanılmalıdır.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

 

Teras çatılar; üzerinde gezilebilen ve üzerinde gezilemeyen şeklinde ikiye ayrılır. Üzerinde gezilebilen teras çatılar, devamlı temizlik ve bakım gerektiren teras çatı sistemleridir. Üzerinde gezilemeyen teras çatılar ise, bakım gerektirmeyen ve imalat aşamasında yalıtım ve drenaj sistemi dikkatli yapıldığı zaman uzun bir ömre sahip olan çatılardır.