Sıcaklık ve Nem Cihazları

Sıcaklık ve Nem Ölçüm Cihazları

TANIM

Hava sıcaklıklarını ve havada bulanan nem miktarını ölçmeye yarayan cihazlardır. Havadaki nemi, 1 m³ alana göre ölçüm yapar.

UYGULAMA ALANLARI

Nem ve sıcaklık ölçülmesi gereken alanlarda kullanılır.

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ: