Pvc Pencereler

Pvc Pencereler

TANIM

İlk örneklerine M.Ö. yıllarda rastlanan pencereler; günümüz teknolojisinin sağladığı faydalarla oldukça değişime uğramıştır. Yapılar için dekoratif çözümler sağlamasının yanında, ısı ve ses yalıtımı da elde edilmektedir. Bu çözümler; ahşap, alüminyum ve PVC pencerelerdir. PVC pencerenin ana maddesi; (Poli Vinil Klorür) petrol (veya doğalgaz) ile tuzdan oluşan bir polimer türüdür. Bu polimer, çeşitli katkı maddeleri ile karıştırıldıktan sonra yüksek sıcaklıklarda şekillendirilerek plastik haline getirilir. Bu plastik malzeme, odacıklı profiller haline getirilerek pencere yapımında kullanılır. PVC pencere sistemleri, sağladığı yüksek avantajlar nedeniyle 2016 yılında konutların %94’ünde, konut dışı yapıların ise %35’inde pencere sistemi olarak kullanılmıştır. PVC pencereler, yapıların mimarisine bağlı olarak farklı tasarım ve renklerle üretilebilmektedir. Ülkemizde kullanılan PVC profiller, 50 mm’den başlayıp 75mm’e kadar et kalınlığı olan pencere modellerinde kullanılmaktadır. Geniş bir ortama bakan, geniş kanatlı bir pencere kullanılacaksa, et kalınlığı daha geniş, odacık

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • İyi bir ısı yalıtımına sahiptir.
 • Isı kayıplarını engelleyerek yakıttan tasarruf edilmesini sağlar.
 • Klor içermesi nedeniyle, PVC’nin alev alma sıcaklığı yüksektir.
 • Tutuştuğunda kendiliğinden hemen söner.
 • Alüminyum ve ahşapla karşılaştırıldığında daha hafiftir.
 • Ses yalıtımına sahiptir ve gürültü kirliliğinin önüne geçer.
 • Genel ve çok maksatlı kullanım sağlar.
 • Geri dönüştürülebilir, kâğıt ve cam atıklar gibi toplanıp tekrar değerlendirilebilir.
 • Kolay temizlenir ve az bakım gerektirir.
 • PVC’nin pencere veya kapı imalinde kullanılması ile ahşap ikame edilerek, ağaç kesimi azalır ve ormanların korunması sağlanır.

UYGULAMA ALANLARI

 • Konutlar
 • Kamu binaları
 • Ofisler
 • Spor salonları
 • Yüzme havuzları
 • Villalar
 • İş merkezleri
 • Oteller
 • Garlar
 • Otobüs terminalleri
 • Tuvalet ve banyolar
 • Hastaneler
 • Bürolar
 • Okullar
 • Çatılar
 • Alışveriş merkezleri

Çeşitler Ve Boyutlar Uygulama Şekli : 

Pvc Pencere Profil ve Odacıkları

PVC’nin, fabrika ortamında profil kalıpların ısıtılarak dökülmesiyle meydana gelir. Her firma kendi özelliklerini taşıması açısından ana hatlarda küçük değişiklikler yaparak kendi serilerini oluşturmuştur. Bu değişiklikler, profillerin çapları, et kalınlıkları, odacık sayıları, cam çıtası, plastik fitiller ve köşe bağlantılarından oluşur. Bu değişiklikler, standart ölçülerin altına düşemez. Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan, ses, ısı ve suya karşı yalıtım profiller içerisindeki hava boşlukları ile sağlanmaktadır. Bu hava boşluklarının önemi, üreticiler tarafından anlaşılmış ve ürünlerinde odacıklar bırakarak ve sayıları arttırılarak tek odacıklı, iki odacıklı, üç odacıklı, beş odacıklı ve altı odacıklı gibi ürünler geliştirmişlerdir. Odacık sayıları kadar önemli bir diğer unsur da, profil kalınlığıdır. Profil kalınlıkları 60 mm’den başlanılarak, 65, 70, 75, 80, 85 ve 90 mm gibi çeşitli ebatlarda üretilmektedir.

Pvc Pencere Montajı

PVC pencerelerin montajı yapılırken, ilk olarak 20×40, 30×30 veya 30×40 mm’lik demir kutu profillerden kör kasalar yerleştirilir. Bu kör kasalar paslanmaya karşı koruyucular ile koruma altına alınır. Daha sonra montaj ankrajları ile duvara sağlam bir şekilde sabitlenir. PVC pencere kasaları kör kasalara, köşelerde 15 cm daha sonra da 70 cm aralıklarla vidalanarak sabitlenir. Duvar ve kasa arasında kalan 1 cm’den geniş açıklıklar poliüretan köpükle doldurulur. Montajı yapılan kasalara camlar plastik çıtalar vasıtası ile takılır. Açılır kapanır pencere kanadı da son olarak monte edilerek montaj tamamlanır.

Sabit

Yapının aydınlatılmasında ve dış mekânın görülmesinde kullanılan, açılıp kapanmayan, kanat sistemi bulunmayan pencerelerdir. Bu sistemlerde, pencerelerden iç mekânın havalandırılma imkânı yoktur. Pencere sistemlerinde bulunan açılır kapanır kanatlar ile bitişik olarak yapılan ve sabit kalan pencereler de bu sisteme bir örnektir. Standart bir ölçüsü yoktur. Açılır pencerelerin yanında, temizlik açısından güçlük çıkarmaması için 1500mm genişliğinden büyük olması istenmez. Yanında açılır bir kanat bulunmayan bu sistemlerde dıştan temizlik imkânı yoktur

Tek Eksenli

Pencere kanadının içe ya da isteğe bağlı olarak dışa doğru açıldığı pencere sistemidir. Tek eksenli pencereler, pencere kasasının bir kenarında bulunan menteşelerin sağladığı hareket sayesinde açılıp kapanır. Menteşelerin etrafında kanadın daire çizer şekilde dönerek açılması sistemidir. PVC Pencereler arasında en kolay uygulamaya sahip olan bu sistem, basit ve özellik gerektirmeyen sistemlerde kullanılır. Büyük ölçekli kanatlarda problem çıkarma riski olduğundan dolayı bu tür uygulamalarda tercih edilmez.

Çift Kanat Çift Açılım

İki ayrı pencere kanadının, açıldığında geniş alanları görebildiği ve görüntünün bölünmediği sistemlerdir. Kanatlar birbirinin zıddına, biri sağa, diğeri sola açılır. Bu tip sistemlerdeki kanatlardan biri aktif diğeri de pasif kanat olarak adlandırılır. Pasif kanatlar tek açılımlı olarak çalışırlar. Sabitlenme ve açılım şekillerine göre farklılıklar içerir. Fişek sürgülü, çift kollu, adaptör ispanyoletli gibi farklı uygulamaları vardır. Aktif kanatlar ise isteğe bağlı vasistas sistemler ile çift açılımlı olarak çalıştırılabilir. Daha çok kullanılacak kanat hangisi ise onun aktif yapılması doğru olacaktır. Çift kanatlı sistemlerde 2 kanat da açıldığında ortada kayıt görünmez. Çünkü 1. kanat diğer kanadın üzerine kapanır. Şayet bu iki kanat arasında bir orta kayıt yani iki kanat arasında açıldığında görebildiğiniz bir dikme varsa; bu pencereler çift kanat açılım olarak isimlendirilmez. Daha çok 2 kanatlı pencere olarak nitelendirilir

Çift Açılım

Tek açılımlı pencere kanatlarının üst tarafından havalandırma pozisyonuna geçecek şekilde üstten açılması için uygulanan sistemdir. PVC pencerelerde kanatlar birden fazla açılma şekliyle açılabilmektedir. Çift açılım mekanizmaları sayesinde hem yan kenar ekseninde hem de kolu yukarı çevirerek aşağıya çekildiğinde alt kenar ekseninde açılabilmektedir. Sabit bir pencereye veya çift kanatlı bir pencerenin ilk açılan kanadı ile kombine edilebileceği gibi başka pencere sistemleri ile de kombine edilerek kullanılabilmektedir. Çift açılım sistemleri, PVC pencere ve kapı sistemleri için tasarlanmış en uygun sistemlerdir.

Vasistas Pencereler

Tek açılımlı pencerelerin yatay olarak çalıştırılan sistemidir. Vasistas makası sayesinde tek açılımlı pencereleri üst ya da alt kısmından belirli bir açı ile açılmasını sağlar. Vasistas sistemler, tek başına kullanılabildiği gibi diğer açılım sistemlerinin olduğu sistemlerle birlikte de kullanılarak çift açılım sistemlerini oluştururlar. Tek başına kullanıldığı yerler genel olarak banyo ve tuvalet pencereleredir. Vasistas pencereler çoğunlukla tek başlarına değil, çift açılım pencereler veya pencerelerin üstlerinde ufak havalandırma pencereleri olarak karşımıza çıkarlar. PVC vasistas pencereler genel olarak tek başına banyo ve tuvalet gibi alanlarda kullanılır. Vasistas pencerede eksen, alt kenardır. Havalandırma ve güvenlik amaçlı olarak genelde içe açılır olarak kullanılır.

Giyotin 

Sistem olarak pencere kanatlarının düşey eksende çalıştığı pencerelerdir. Tarihi bir kökene sahiptir. Daha çok ahşap malzeme ile özdeşleşmiştir. Bu nedenle görsel, fonksiyonel ve teknolojik yönden yeniden ele alınarak üretilmiştir. Yeni fonksiyonlar eklenen giyotin pencerelerde, her iki kanat hareketli olarak çalıştırılabilmektedir. Aynı zamanda vasistas sistemlerle çift açılım özelliği ortama değişik bir hava katmaktadır. Konutlarda ve farklı amaçlarla inşa edilen yapılarda özgün çözümler sunmaktadır. Giyotin PVC Pencereler tam otomatik uzaktan kumandalı ve manuel olarak çalıştırılabilir. Kare ve dikdörtgen formları ile iç mekânlarda oldukça estetik bir görünüm sunmaktadır.

Sürme Pvc Pencereler

Çatılarda gün ışığı ve temiz havadan fazla yararlanmak amacıyla kullanılır. Ahşap çatı pencereleri, tüm pencere açılım sistemlerinde uygulanabilse dahi en rahat ve ergonomik kullanım şekli olan pivot özellikli olarak üretilirler. Bu açılma şekli ile ortamda daha fazla bir kullanım alanı olmakta ve yüksek yerlere monte edilen pencerelerde kontrol çubuğu sayesinde rahatlıkla açılıp kapanabilmektedir. Ahşap çatı pencereleri, pencere kapalıyken temiz hava akışını sağlayan havalandırma kapağına sahiptir.

Ahşap çatı pencerelerinde dış etkenlere dayanımını yükseltmek için ahşap bileşenlere çift vakum koruma ve 3 kata kadar vernik uygulamaları yapılabilmektedir.

Pencere kanatlarının, kasa üzerinde sağa ve sola sürülmesi ile çalışan sistemlere PVC sürme pencereler denir. Pencere kanadının kendimize doğru çekilerek sağa ve sola sürme sistemi ile açılıp kapatılan sisteme çek sür, Volkswagen sürgü sistem denir. Bu sistem ismini Volkswagen minibüslerin sürme kapılarından almıştır. Pencere ve kapılarda oldukça çok kullanılan bir sistemdir. Kol kapalı konumda iken açmak istediğimizde, kolu yere paralel konuma çevirir pencereyi kendimize doğru çekerek sağa ya da sola hareket ettiririz. Kapatmak için kanadı sürerek kapattıktan sonra; kol aşağı doğru çevirerek kilitlenir. Hareketli kanatta vasistas sistem kullanılarak çift açılımlı olarak ta kullanılabilmektedir. Sürme pencerelerde diğer bir sistem ise basit sürmelerdir. Pencere kanadının diğer kanada paralel olarak açılıp kapandığı sistemdir.

Katlanır Pencereler

PVC pencere kanatlarının bir kenarının birbirlerine menteşe ile diğer kenarının ise kasaya raylar ile bağlı olduğu sistemlerdir. Menteşeli kısımlar dışa doğru çıkar ve ray üzerinde bulunan kısım sürme kapı sistemlerinde olduğu gibi sağa veya sola hareket ettirilir. Tek tarafa açılımlı olarak ve tüm kanatlar katlanır olarak uygulama yapılabilir. Ayrıca, bir kanat sabit, diğer kanatlar da sabit kanata zıt açılacak şekilde de uygulama imkânı vardır. Tüm kanatlar birbirlerine paralel olarak bir köşeye veya duvar içerisine toplanır. Kanat genişlikleri 1000 mm, kanat yüksekliği ise 2350 mm ye kadar olabilmektedir. Kanat ağırlığı 80 kg, kanat adedi ise 7 kanata kadar yapılabilmektedir. Bu ölçüler genel olarak kullanılan ölçülerdir. Özel imalatlarda değişik ölçüler kullanılabilir.

RENKLER VE DOKULAR

 • Ceviz
 • Altın meşe
 • Maun
 • Budaklı maun
 • Sedir
 • Gri
 • Antrasit
 • Budaklı meşe
 • Antik ceviz
 • Eloksal gri
 • Rüstik meşe
 • Saten gri
 • Gece mavisi
 • Beyaz
 • Ardıç
 • Füme
 • Kestane
 • Koyu yeşil
 • Krem
 • Fındık
 • Siyah
 • Gümüş gri
 • Kayın
 • Kızılçam

Birçok farklı renk ve laminasyon kaplama seçeneği ile PVC pencere üretilebilmektedir.

KALİTE SINIFI

Avrupa’da PVC profil 3 ayrı standartta tanımlanmıştır.

A sınıfı profil: Genişliği minimum 58 mm, en az 3 odacıklı ve et kalınlığı minimum 2.8 mm’dir.

B sınıfı profil:  Genişliği minimum 58 mm, en az 3 odacıklı ve et kalınlığı minimum 2.5 mm’dir.

C sınıfı profil: Belirli bir değer yoktur.

Ülkemizde A ve B sınıfı PVC profil standardı kabul edilmiştir. PVC Profil, ister ince ister kalın etli olsun, köşe mukavemet değerinin standartları aşması, kaliteli PVC profil için yeterlidir. Daha kalın veya daha ağır PVC profil, daha kaliteli demek değildir. Bir PVC pencerenin sahip olması gereken teknik değerler sağlanıyorsa, o PVC profil kaliteli profildir. Enerjinin korunması için gerekli yalıtım değerlerine ve ihtiyaç duyulan ses yalıtım değerlerine ulaşılması, kurulu olduğu sistem içinde hava ve su geçirmemesi, rüzgâr dayanımı, güneş altında rengini koruması ve dış etkilere karşı kırılma mukavemeti, o PVC profilin kaliteli bir PVC pencere için yeterli olduğunu gösterir.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

PVC pencere profilleri üzerinde darbelere karşı koruma amaçlı olan bantlar vardır. Bu bantlar montajdan sonra çıkartılır. Bantların uzun süre sıcağa ve güneş ışığına maruz kalması profil yüzeyine kaynamasına neden olacağından, çıkartılmasını güçleştirir. Bunu önlemek için bantları serin havada çıkartmak gerekir. Eğer bu işlemi yapamadıysanız 55° ısıtılmış yağ bant yüzeyine sürülerek 4 – 5 saat bekledikten sonra daha kolay çıkartılacaktır. Profil üzerindeki boya ve harç gibi maddeler kazınmadan temizlenmelidir. Kullanılan temizlik maddeleri aşırı partiküllü olmamalı, krem olanlar tercih edilmelidir. Kimyasal çözünümü yüksek olan temizleme malzemeleri kullanılmamalıdır.
Kilit sistemleri, rahat çalışabilmesi açısından yılda bir kez yağlanmalıdır. Yağlama işlemi için gres yağı kullanılabilir.

Yapı elemanlarının yüzeyindeki terlemeyi önlemek için;

 • İçerdeki ısı 20° ile 22° seviyelerinde olmalıdır.
 • Yapının banyo – tuvalet gibi yoğun su kullanılan bölümlerinde devamlı hava alabileceği bir sistem olmalıdır.
 • Mutfak gibi ortamlarda açığa çıkan su buharı, davlumbaz ve aspiratörler vasıtası ile ortamdan uzaklaştırılmalıdır.
 • Günlük havalandırmalar yapılmalıdır.