Metal Yüzey Boyaları

Metal Yüzey Boyaları

TANIM

Yapılardaki demir, galvaniz ve alüminyum gibi metal malzemelerin yüzeylerini dış etkilerden ve korozyondan korumak maksadıyla, estetik bir görüntü ortaya çıkarmak için su bazlı, sentetik ve toz maddelerden meydana gelen parlak renklerden oluşan boyalarla yapılan boyama şeklidir. Boyalarda, bağlayıcı (reçine, yağ vs.), renklendirici (pigment), kimyasal katkı malzemeleri (kurutucular, ısıtıcılar vb.), çözücü ve incelticiler (solventler) gibi katkı maddeleri ve bağlayıcılar bulunmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Kapatıcılık
 • Solmayan renkler
 • Darbe dayanıklılığı
 • Su iticilik
 • Renk kalıcılığı
 • Hijyenik
 • Yanıcıdır
 • Tuzlu suya dayanım
 • Hızlı kuruma
 • Elastiklik
 • Çeşit çokluğu
 • Uygulama kolaylığı

UYGULAMA ALANLARI

 • Oteller
 • Villalar / Konutlar
 • Restoranlar
 • Kafeler
 • Düğün salonları
 • Fabrikalar
 • Kamu binaları
 • Bankalar
 • Okullar
 • Hastaneler
 • Havalimanları
 • Ofisler
 • Sağlık merkezleri
 • Fuar alanları
 • Çiftlikler
 • Spor salonları
 • İşyerleri
 • AVM’ler

Yapıların metal malzeme kullanılan her yerinde kullanılabilmektedir.

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Metal Yüzey Boyaları

Metaller, doğası gereği hava, su, nem ve rutubete maruz kaldıkları zaman korozyona uğrar. En çok korozyon olayı demir alaşımlı metallerde meydana gelir. Bunlar için en basit korozyon olayı da oksitlenmedir. Metaller, hem korozyona dayanıklılık açısından, hem de estetik görünüm açısından farklı renk ve şekillerde boyanmaktadır. Boyama işlemi, basit bir uygulamayla başlayıp sanayi tipi profesyonel boyama işlemlerine kadar çok çeşitli işlemlerle ve boyalarla yapılabilir. Kullanılan boyalar malzeme cinsine göre değişiklik gösterir.

Selülozik Metal Boyaları

Sanayi sektöründe kullanılan bir boya tipidir. Profesyonelce yapılması gereken, uygulaması bilgi ve beceri isteyen bir boya türüdür. Çabuk kuruma özelliği sayesinde seri üretim işlerinde kullanılır. İnceltme işlemi selülozik tinerle yapılır. Boya parlatma işlemi pasta atılarak yapılabilir. Ağır kokusu ve kimyasal özelliklerinden dolayı evlerde ve iç mekânlarda tercih edilen bir boya değildir. Hızlı kurur ve dayanımı yüksektir. İnceltici olarak kullanılan tiner uçtuğunda kuruma tamamlanır. Konutlar, bahçe kapısı ve çit gibi yerlerde kullanılır ve uzun süre bozulmadan dayanabilir.

Sentetik (Yağlı) Metal Boyaları

Günlük işlerde en çok kullanılan boya çeşitlerindendir. İçeriğinde bulunan tinerin uçması ve daha sonra boyanın havadaki oksijenini alması ile kuruma tamamlanır. Doğal yapısı itibarı ile parlak görünüşlüdür. İnceltici olarak sentetik tiner kullanılır. 4 – 5 saat içerisinde kurur. Farklı bir renk boyanacaksa ve altta koyu bir renk varsa 2- 3 kat tekrar boyama gerekebilir. Boyayı akıtmamak için katlar arasında bir miktar bekleyerek kuruması gerekir.

Toz (Elektro Statik) Boya

Daha çok sanayi uygulamalarında kullanılan boya çeşididir. Boya kalınlığı diğer boya uygulamalarından fazladır. Tamamen katı maddelerden oluşan, solvent içermeyen boyalardır. Polimer tozlar elektrostatik olarak, uygulama yapılacak parçalara yapıştırıldıktan sonra eritilmesiyle meydana gelen yüzey kaplama veya boyama işlemine toz boya kaplama, bu işlemde kullanılan boyalara da toz boya adı verilir. Koruma amaçlı kullanıldığı gibi dekoratif amaçlı da kullanılabilir.

Astar (antipas) Metal Boyalar

Boyama yapılacak metal yüzeyleri korozyona karşı koruyan ve son kat boya arasında köprü vazifesi gören, pas oluşmasını önleyen, son kat boyanın metale daha kuvvetli yapışmasını sağlayan renkli çeşitli incelticiler kullanılan ürünlerdir. Metal yüzeyleri, nem, su ve tuzlu sudan koruyan boya tipidir. Antipas boyalarda, son kat boya hangi tür boya ile yapılacak ise o tür boya kullanılmalıdır. Sentetik bir boya yapılacaksa sentetik antipas, su bazlı bir boya yapılacaksa su bazlı bir antipas boya kullanılmalıdır.

Hava Korumalı Metal Boyalar

Endüstriyel boyalar olarak bilinen boya tipidir. Örtücülüğü oldukça yüksektir. Normal oda sıcaklığında kısa sürede kurur ve her türlü boyama yöntemleri ile (fırça, tabanca, daldırma vb.) uygulama yapılabilir. Mat, yarı mat ve parlak olmak üzere üç çeşit parlaklık derecesi bulunmaktadır.

Su Bazlı Metal Boyalar

Su ile inceltilen metal boya tipidir. Kuruma hızı oldukça kısadır ve koku yapmayan bir yapısı vardır. İnceltici olarak su kullanıldığı için solunum nedeniyle zehirleme yapmaz. Yapılarımızın iç mekânlarında kullanılabilecek bir boya türüdür. Uygulama sonrasında 1 – 2 saat içerisinde kurumaktadır.

RENKLER VE DOKULAR

KALİTE SINIFI

Metal yüzeylerde kullanılan boyaların sınıflandırmasında en belirleyici faktör; ISO 12944 “Çelik Yapıların Korozyona Karşı Boya ile Korunması” standardıdır. Bu standart 8 bölümden oluşur. Bu standarda göre, öncelikle boyanın kullanılacağı alan (İç mekân / Dış mekân) ve korozyon kategorisi ( C1 / C2 / C3 / C4 / C5 I-M) belirlenmelidir. C1 ve C2 kategorileri daha çok ofis ya da ev gibi, çok iyi iklimlendirilmiş rutubet ve hava kirliliği oluşmayan alanları belirtir.

C3 (İç Mekân): Yüksek rutubetli ve kısmi hava kirlenmesi ve düşük tuz oranına sahip yerler.

C3 (Dış Mekân): Şehir içi ve endüstriyel atmosferler, orta karar kükürt dioksit kirliliği, düşük tuz oranına sahip sahil alanları.

C4 (İç Mekân): Kimyasal madde fabrikaları, sanayi bölgelerine yakın, sahildeki endüstriyel tesisler ve tersaneler orta tuzlulukta sahil bölgeleri.

C4 (Dış mekân): Orta tuzlulukta sahil bölgeleri ve endüstriyel bölgeler.

C5-I (İç Mekân): Sürekli yoğuşmaya maruz kalan, yüksek kirlenmeli binalar ve iç mekânlar.

C5-I (Dış mekân): Yüksek rutubetli, korozif safsızlık içeren, endüstriyel atmosferler. Yapılarda kullanılacak boyaların iç ve dış yüzey olmak üzere bu kategoriler göz önüne alınarak belirlenmelidir.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Yapılarda kullanılan boyaların, çeliği kaç sene boyunca koruyacağı 3 kısım olarak belirlenmiş ve şu şekilde sınıflandırılmıştır.

Low: 0-5 yıl arasında boya ömrü.

Medium: 5-15 yıl arası boya ömrü.

High: 15 yıl ve üzeri boya ömrünü belirtir.

Her zaman en uzun kategoriyi seçmek doğru değildir. Bu dayanıklılık aralıkları, ISO 12944-6’da hızlandırılmış korozyon testleri ile hangi performansları gösterecek olduklarına göre belirtilmiştir. Yapımıza uygun olan boyayı bu standarda göre seçebiliriz.