Metal Pencereler

Metal Pencereler

TANIM

Metal pencereler, son zamanlarda kullanımı oldukça artan alüminyum ve PVC pencere sistemleri bu kadar gelişmemişken oldukça kullanılan bir pencere sistemiydi. Metal pencereler; kasa, menteşe ve cam çıtalarının metal parçalardan meydana gelen pencere sistemidir. Metal pencere kasası yapımında, piyasada üretilmiş olan kare, dikdörtgen, köşebent ve u profili gibi metal malzemeler kullanılır. Metal malzemeler değişik ebat ve boyutlarda üretilebilirler. Yapılacak olan pencere ölçülerine ve binanın özelliklerine göre en uygun profil seçilmelidir. Metal pencere yapımında kare ve dikdörtgen profil malzemeler son zamanlarda oldukça çok kullanılmaktadır. Montajının kolaylığı ve pencere kasasının hafif olması istendiği için bu profiller kullanılır. Pencere kasası yapımında bu profillerin üç şekilde birleşimi yapılır.

Uçları 45° Açılı Keserek Birleştirme

Pencere kasası yapımında kullanılacak olan malzeme, atölye ortamında, testere kullanılarak uçlarından 45° açı ile kesilir. Kesilen malzemeler alın alına getirilerek kaynatılır.

Aradan Parça Çıkarıp Köşe Bükme

Pencere kasası yapımında çok uygulanan köşe birleştirmelerinden birisidir.  Seri imalat yapılan iş yerlerinde, köşebentten parça çıkarma, profil makasta veya preste, özel kalıpla yapılır.

Uçları Birbirine 90° Bindirme

Bu yöntemde; birinci parçanın kanatlarının birinden kare bir parça çıkarılır. İkinci parça aynen alınır. Kanadı çıkarılan parçanın bu kısmına, diğer parçanın kanadı gelecek şekilde yaklaştırılır. Birbirine 90° açı ile getirilen parçalar kaynatılır. Kaynak işçiliği çok olduğundan bu yöntem fazla tercih edilmez.

En çok tercih edilen birleştirme sistemi uçları 45° açılı keserek birleştirmedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Uzun ömürlüdür.
 • Yıllık bakım onarım giderleri azdır.
 • Darbelere karşı dayanıklıdır.
 • Montajında problem yok denecek kadar azdır.
 • Fabrikasyon (seri) üretime uygundur. rtık malzeme israfı azdır.
 • Yangın ve hırsızlığa karşı güvenlik sağlar.
 • Yağmur, rüzgâr ve ısı gibi dış etkenlere karşı dayanıklıdır.
 • Artık malzeme israfı azdır.

UYGULAMA ALANLARI

 • Konutlar
 • Kamu binaları
 • Ofisler
 • Spor salonları
 • Yüzme havuzları
 • Villalar
 • İş merkezleri
 • Oteller
 • Garlar
 • Otobüs terminalleri
 • Tuvalet ve banyolar
 • Köy evleri
 • Mandıralar
 • Çiftlikler
 • Hastaneler
 • Okullar

Çeşitler Ve Boyutlar Uygulama Şekli : 

Metal Pencerelerin Montajı

Metal pencere kasaları, genel olarak herhangi bir kör kasa sistemine gerek kalmadan kendi kaba duvar boşluklarına dübel veya (25 x 5, 40 x 5) lama demirlerinden oluşturulan 50-100 mm boylarındaki duvar saplamaları ile monte edilir. Kasa 90° açıda, dik bir vaziyetteyken montajı yapılır. Su terazisi ile gönyeleri alınmalıdır. Metal pencerelerin kasa büyüklüğüne göre saplamalar ve dübellerle montaj yapılmalıdır. Kasayı sabitlerken takoz gibi yardımcı malzemeler kullanılabilir. Metal pencere montajı yapılırken önemli konulardan biri de gerekli aletlerin bulunması ve hazır edilmesidir.

Metal Pencerelerde Kasa ve Menteşe Montajı

Metal pencere kasaları monte edilirken, yapılarda bulunan pencere boşluklarının bir standardı bulunmadığından dolayı, her pencere ayrı ayrı ölçülmelidir. Alınan ölçülere göre yapılacak olan pencere kasası, 0,5 ila 1 cm kadar küçük yapılmalıdır. Hazırlanan pencere kasasından sonra pencere kanadının montajı için ölçüler alınır. Pencere kanadı kasa içerisine gireceğinden; burada da 0,5 ila 1 cm arasında bir boşluk bırakılmalıdır. Bu boşluk sayesinde pencere kanadının kolay açılıp kapanması sağlanmış olur. Metal pencere kasa ve kasa kanadının imal edilip montaja hazır edilebilmesi için menteşe montajına da dikkat edilmelidir. Menteşeler pencere kasası ve kanadına iki şekilde bağlanır.

 

Kaynak ile Bağlama: Silindirik menteşeler kaynakla bağlanır. Pencere kanadı, kasa içerisine düz bir alanda uygun şekilde yerleştirilir. Silindirik menteşelerin erkek olanı kasaya, dişi olanı kanada değecek şekilde konulurr ve kaynaklanır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kasanın alt ve üst kısımlarının daha önceden belirlenmiş olmasıdır. Kasaya bağlanacak olan erkek menteşenin uç kısmı yukarıya bakmalıdır. Kaynakla bağlama, sökülemez bağlama şeklidir. Bunun yanı sıra perçinle de sökülemez bağlama yapılabilir. Perçinle bağlamanın yapımı zordur ve kullanışlı değildir. Bu yüzden tercih edilmez.

Cıvata ve Vida ile Bağlama: Cıvata ve vida ile bağlamada kasa içerisine yerleştirilen kanat, menteşenin kanatlarına açılmış olan deliklerden kanada ve kasaya bağlanır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta kanadın ağırlığına uygun menteşe, cıvata veya vida sayısıdır. Cıvata veya vida ile birleştirmenin avantajı, gerektiğinde sökülebilmesidir.

Metal Pencerelerde Bini (Pervaz) Montajı

Motorlu Açılır  Vasistas 

Bini(pervaz), kasa ile kanat arasındaki boşluğun görünmemesini ve kalan çalışma boşluğunu kapatmak amacı ile konulur. Bini malzemesi genelde 3 x 10, 3 x 15 veya daha geniş lama demirden seçilir. Bini, pencere kanadı veya kasasına kolayca kaynaklanabilir. Kasa ve kanat arasındaki çalışma boşluğundan daha geniş lama demiri, kaynatılacağı kasa veya kanat ölçüsüne göre kesilmelidir. Biniler hem kasaya hem de kanada yapılır. Aralarındaki boşluğun kapanması nedeniyle, dışarıdan içeriye yabancı maddenin girmesi engellenmiş olur. Kanadın kapanmasında da kolaylık sağlar. Bini yaparken ince ve geniş lama malzemesi kullanılmalıdır. Bini laması, kasa ile kanat arasındaki çalışma boşluğundan geniş olmalıdır. Köşe birleştirmeleri önceden belirlenmeli ve gerekli hesaplar ve kesimler ona göre yapılmalıdır. Kaynak yapılmadan önce punto ile tutturulmalı ve kanadın çalışması kontrol edilmelidir. Kaynaklar, aralıklı veya tamamen yapılarak bini laması sağlamlaştırılmalıdır. Kaynak yapılırken pencere kanadına veya kasaya zarar vermemek için özen gösterilmelidir.

Metal Pencerelerde Kilit ve Tutanak Montajı

Metal pencereleri kilitlemek ve açıp kapatmak için bir kilit ve tutamak gereklidir. Kullanılan bu kilit ve tutamaklar, pencere kanatlarının içe ve dışa açabilmesi için yapılır. Açma kapama işlemi ise içeriden yapılır. Pencereleri açıp kapatırken kolaylık ve güvenlik aranır. Açma ve kapama sistemleri oldukça fazladır. Kullanılacak olan kilit ve tutamaklar, pencerenin yapısına uygun olarak seçilip takılmalıdır. Birden fazla pencere kanadının kilitlenmesi söz konusu ise kilitlenme için ispanyolet sistemler kullanılmalıdır.  İspanyoletler sağ pencere kanadı üzerine takılır. Mandal kilitleme düzeni, tek kanadı hareketli pencerelerde kullanılır. Pencerenin hareketli kanadı üzerine kilitleme elemanı takılır. Sabit bölmeye, kilitleme elemanı dilinin geçeceği bir yuva açılır. Bu kilitlenme elemanın kolu 90°’lik bir açı yapacak şekilde döndürülünce; ona takılı bulunan dil de sabit kanattaki yuvaya geçerek hareketli kanadı kilitlemiş olur. Pencere kilit ve tutamakları takılırken; pencere kanat ve kasasına uygun malzeme ve sistemler seçilmelidir. Kilitler ve tutamaklar takılmadan önce açılma yönüne dikkat edilmelidir. Kilit sistemleri içeriden takılı olmalıdır. Montaj esnasında uygun vida ve sistemler kullanılmalıdır. Kilit ve tutamaklar takıldıktan sonra pencere kontrol edilerek herhangi bir sorun olup olmadığı denetlenmelidir.

Metal Pencerelerde Cam Montajı

Demir pencerelerin kanatlarına takılacak olan camlar, cam çıtaları ile sabitlenir. Cam çıtaları, kanatların iç kısmında kalacağından, ölçüleri ona göre alınmalıdır. Cam çıtaları pencerenin iç ve dış kısmına konulur. Dış kısma konulacak cam çıtası, dışarıdan herhangi bir müdahale olmasını engellemek için kaynaklı birleştirme ile sabitlenmelidir. İç kısma konulacak cam çıtası ise; gerektiğinde çıkartılıp takılabilmesi için vidalar ile tutturulmalıdır. Cam çıtaları genelde 8 x 8, 10 x 10 kare demirden veya dikdörtgen ve kare profillerden yapılır. Cam çıtası montajından sonra aralarda kalan boşlukların doldurulması ve ses yalıtımı amacıyla cam macunu çekilebilir. Cam çıtasının asıl görevi camı kanat içerisinde tutmak, cam ile kanat arasındaki boşluğu en aza indirmektir. Cam çıtalarının montajı yapılırken, kullanılacak olan cam kalınlığına uygun boşluk bırakılmasına dikkat edilir.

Metal Pencereler, kanatlarının açılış şekline göre şu şekilde sınıflandırılır.

  • Sabit kanatlı Metal Pencereler
  • Hareketli Metal Pencereler
   • Normal Kanatlı Tek Açılımlı Metal Pencereler
   • Sürmeli Metal Pencereler
   • Geriye Devrilir (Vasistas) Metal Pencereler
   • Ortadan Menteşeli Metal Pivot Pencereler
   • Düşey Tip (kızaklı) Giyotin Metal pencereler
  • Ferforje Pencere ve Korkuluğu

Sabit Kanatlı Metal Pencereler

Metal profillerden yapılan bu pencere sistemi genel olarak ortamı aydınlatmak için yapılır. Açılan bir kanadı yoktur. Tek başına yapılabildiği gibi çoklu pencerelerde sabit kanat olarak da diğer pencerelerde kullanılmaktadır. Menteşe, kilit ve tutamak gerektirmez.

Normal Kanatlı Tek Açılımlı Metal Pencereler

Pencere kanadının menteşe vasıtasıyla açılıp kapandığı sistemlerdir. Bu tip pencereler, tek kanatlı ve çift kanatlı olarak yapılabilmektedir. Çift kanatlı pencerelerde iki kanat arasında, pencerenin kapandığı bir profil bulunmaz ve pencere kanadının biri önce diğeri de sonra bu kanatın üzerine kapanır. Bu iki kanat birden açıldığında oldukça fazla görüş açısı oluşur. Tek açılımlı pencerelerde kanatlar sadece tek açılma sistemi ile açılır.

Sürmeli Metal Pencereler

Pencere kanatları, kasa üzerinde sağa veya sola hareket ederek açılma ve kapanma işlevini gerçekleştiren sistemlerdir. Bu sistemlerde menteşe yoktur. Üstten ve alttan ray sistemleri sayesinde hareket ederler. İki kanadın birbirine paralel olarak hareket etmesi üzerine kurulan bu sistemin; basit sürme ve çek sür gibi çeşitleri bulunmaktadır. Basit sürme, sabit kanadın yanında sağa sola hareket etmesi ile oluşturulan sistemdir. Çek sür ise; hareketli kanadı önce kendinize doğru çekip kasadan bir miktar ayrıldıktan sonra sağa veya sola doğru sürme sistemidir.

Vasistas Metal Pencereler

Vasistas pencereler, normal kanatlı pencereler gibi çalışır. Ancak bu pencere sistemi diğerleri gibi dikey değil yatay yönde çalışır. Metal vasistas pencereler, menteşeleri altta ise üstten açılımlı, menteşeler üstte ise alttan açılımlı pencereler olarak adlandırılır. Genel olarak yapının içerisine açılsa da dışa açılan çeşitleri de vardır.

Kızaklı Giyotin Metal Pencereler

Tarihi bir görüntü ve yapıya sahip olan bu tip pencereler, her ne kadar ahşap pencere ile özleşse de teknolojik gelişmeler ile birlikte her türlü pencere yapım malzemesi ile yapılabilmektedir.  Pencere kanadının dikey yönde hareket etmesi ile oluşan sistem, sürgülü pencere sistemlerine benzemektedir. Burada genelde bir hareketli bir de sabit kanat bulunur. Hareketli kanat sabit kanadın üstünde hareket eder gibi aşağı ve yukarı sürülür. Bu sistemlerde hareketli kanatlara vasistas sistemi eklenerek çift açılımlı pencere sistemi de oluşturulabilir.

Ortadan Menteşeli Metal Pencereler

Pencere kanatlarının dikey ya da yatay eksende menteşe yardımıyla orta kısmından açılması ile gerçekleşen sistemdir. Dikey eksende açılan pencerelere dikey pivot, yatay eksende açılan pencerelere ise yatay pivot denir. Kare, dikdörtgen ve dairesel geometrik şekillerde yapılabilmektedir. 180° açılma özelliğine sahiptir. 360° derece açılımlı olarak da yapılabilmektedir. Çatı penceresi ve iş yerlerinde çok kullanılan bir pencere sistemidir.

Ferforje Pencere Korkuluğu

Ferforje, kelime anlamı olarak “dövme demir” anlamına gelmektedir. Köken olarak Fransızcadan dilimize geçmiştir. Demiri kızgın ateşte ısıtıp döverek istenilen şekle getirme işlemidir. Son zamanlarda oldukça yaygın bir şekilde dekorasyon malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ancak ilk kullanım alanlarından biri pencerelerdir. Kendi başına pencere sistemi olarak değil de daha çok görsellik ve güvenlik açısından tüm pencere türleriyle kullanılmaktadır. Cam gerektirmeyen pencere sistemlerinde oldukça dekoratif bir görüntü sunmaktadır. Bu tarz ferforje pencereler; şatolar, konaklar, kaleler, sarnıçlar ve cezaevlerinde kullanılmıştır.

RENKLER VE DOKULAR

Metal pencereler renk olarak isteğe bağlı her türlü renkte olabilmektedir. Metal malzeme ham haliyle imal edildikten sonra renklendirme işlemi gerçekleştiğinden dolayı her türlü rengi seçmek mümkündür. Hatta, montajı yapılan ürünün rengini tüketici kendi istekleri doğrultusunda daha sonra değiştirebilmektedir.

KALİTE SINIFI

Metal pencereler ham maddesi gereği demir ve türevleri gibi malzemelerden yapıldığı için oldukça dayanıklı ve sağlamdır.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Ömrünün uzun olabilmesi için metal malzemeleri korumamız gerekmektedir. Metal malzemelerin en büyük düşmanı korozyon (paslanma vb.)dur. Metal malzemelerin temizliği yapılırken tahribata izin vermeyen kimyasallar ve taneciksiz krem temizleyiciler kullanılmalıdır. Özellikle bu temizlik malzemeleri paslanmaz çelikten imal edilen pencerelerde kullanılırken daha dikkatli olunmalıdır. Metal malzemelerin genel ömrü, yapının ömrü kadar hatta daha da uzundur.