Medikal Gaz Tesisatı

Medikal Gaz Tesisatı

TANIM

Sağlık tesislerinde; hastaların tanı, tedavi, terapi, uyutma gibi işlemleri için ve operasyon odalarında, cerrahi aletleri çalıştırmak için kullanılan gazlara medikal gaz denir. Bu gazları, bir merkezden alarak uç birimlere kadar dağıtan borulama sistemine de medikal gaz tesisatı denilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Hastaneler ve sağlık kuruluşlarında pratik kullanım olanağı sağlar.
 • Emniyetli ve kalıcı bir çözüm sunar.
 • Tüplerin hastane içerisinde dağıtılmasını ve tekrar toplanmasını engeller.
 • Tüplerin dağıtım ve toplanmasında fazladan oluşacak trafiği önler.
 • Tüplerin hastane içerisine transferi sırasında hijyen kurallarının ihlal edilmesini önler.
 • Oksijen gazının likit olarak kullanılmasına imkan tanır.
 • Gaz kullanım sarfiyatını azaltır.
 • Cihazların tek bir noktadan kontrol ve müdahale edilmesine olanak sağlar.
 • Bakım ve onarım maliyetlerinin düşük olmasını sağlar
 • Medikal gaz (oksijen, basınçlı hava, vakum, azotprotoksit ve atık gaz) merkezlerinin büyüklük ve kapasiteleri hastanede ihtiyaç duyulan medikal gaz miktarına bağlıdır. Bu miktar hastanenin cins, büyüklük ve kapasitesi göz önüne alınarak tespit edilir ve projelendirilir.
 • Emniyet açısından medikal gaz santralleri binalara uygun uzaklıkta tespit edilen yerlere ya da gerekli emniyet tedbirleri alınarak binaların bodrum katlarına, motorlu araçların kolayca ulaşabilmesi göz önünde bulundurularak yerleştirilir.
 • Santrallerin yerleştirildiği mahallerin, sistemin emniyeti ve çalışma verimi açısından iyi havalanabilir olmasına, aşırı ısı ve güneşten korunmasına dikkat edilir.
 • Oksijen gazı, her türlü yağ ile temas ettiğinde yanıcı ve patlayıcı bir etki gösterdiğinden, basınçlı hava ve vakum sistemlerinden ayrı bir bölüme kurulmalıdır.
 • Sistemde kullanılan bakır boru çapları, şebeke basınç kayıplarını en aza indirecek şekilde belirlenir.
 • Bakır boru tesisatı, binanın mimari yapısına en uygun olarak, bina statiğini bozmadan en kısa yoldan prizlere ulaşacak şekilde döşenir.
 • Merkezi medikal gaz sisteminde kullanılan bakır borular, ısıl işlem görmüş olup yağlardan temizlenmiştir. Kaynak işlemleri sert lehim (gümüş kaynağı) ile yapılır.
 • Dağıtım boruları üzerinde, taşıdığı medikal gazı temsil eden etiketlendirme yapılmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

 • Fabrikaların sağlık birimleri
 • Sağlık kuruluşları
 • Devlet hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Tıp merkezleri
 • Ağız ve diş sağlığı merkezleri
 • Acil servisler
 • Revirler
 • Askeri kışlalar
 • Aile hekimlikleri
 • Hastaneler

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Medikal Gaz Tesisatı

Medikal gaz tesisat sistemleri, hastanelerde, kliniklerde, laboratuvarlarda vb. kuruluşlar da kullanılan medikal gazların; (Oksijen), Azotprotoksit (N2O), Vakum (Vac), Medikal ve Cerrahi Hava(MA4 – MA7), Atık gaz tahliye(AGSS)) tek merkezden elde edilerek, bakır boru hattı ile gerekli ünitelere dağılımını sağlayan sistemlerdir. Medikal gaz sistemlerinde amaç, bina içerisinde kompleks ve emniyetsiz yapıda bulunan, basınçlı tüpler ve mobil cerrahi aspiratörlerin bulundurulmasına gerek kalmadan tek bir merkezden hijyen kurallarına uygun ve emniyetli biçimde sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaktır. Medikal gaz tesisatlarında bakır borular kullanılmaktadır. Kullanılan medikal gazın özelliğine göre ara regülâtörler sayesinde basınçları ayarlanarak sisteme dâhil edilir. Örneğin, 4 bar basınçlı medikal hava, solunum cihazı, anestezi cihazı gibi cihazlarda; 7 bar basınçlı cerrahi hava ise pnömatik basınçla çalışan cihazlarda, sterilizasyon merkezlerinde ve pendant ünitelerinde kullanılmaktadır. Tesisattaki bakır boruların sarkma yapmaması için,

Anma dış çapı d (mm) Destek Aralığı (m)
12 mm 1,5 m
15 mm 1,5 m
22 mm 2,0 m
28 mm 2,0 t
35 mm 2,5m
42 mm 2,5 m
54 mm 3,0 m
76 mm 3,0 m

 

Yukarıdaki tabloya göre destekleme yapılması gerekmektedir

RENKLER VE DOKULAR

Medikal tesisatlarda kullanılan uluslararası renkler yukarıdaki tablodaki gibidir.

KALİTE SINIFLARI

Medikal gaz tesisatında kullanılan bakır borular; EN 1057 ve EN13348’e göre ve/veya TSE 380’e göre üretilmiş olmalıdır. Tüm imalat ve montaj işlemleri ise ISO 7396:2004 ve EN 737-3 veya HTM 2022 normlarına uygun olarak hazırlanmış olmalıdır. Ayrıca test prosedürleri ve test formlarına uygun olacak şekilde yapılması gerekmektedir.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Medikal gaz tesisatlarında minimum 2 yıl garanti verilmektedir. Düzenli olarak bakım ve temizliğine dikkat edilirse kullanım ömrü uzayacaktır. Medikal gaz tesisatları, profesyonel bakım isteyen sistemlerdir. Periyodik olarak bakımlarının yetkili kişiler tarafından yaptırılması gerekmektedir.