Matkaplar

Matkaplar

TANIM

Çeşitli malzeme ve alanlarda delme işlemi yapabilmek ve delikleri genişletebilmek için kullanılan aletlere matkap denir. Matkaplarda iki temel esasla delme işlemi yapılır. Birincisi, daha çok madencilikte ve sondajda kullanılan darbeli delme metodudur. Bu metotta kazıcı takım, aldığı darbelerle delinen ortama çakılarak ilerler. Bu ilerleme, vurulan darbelerle zeminden parça koparılarak, kesikli bir şekilde gerçekleşir. Diğer sistem olan ve daha yaygın olan ikinci delme metodu ise dönel delme metodudur. Bu metotta dönen kesici takımlar, malzemeyi kesme ve öğütme yoluyla deler.

UYGULAMA ALANLARI

Delme işlemi yapılması düşünülen bütün alanlar.

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ: