Keşif

Keşif

TANIM

İnşaat işlerinde keşif: Bir yapının, maliyet bedelini bulmak için yapılan hesapların tümüne keşif denir. Maliyet bedeli bir ürünün elde edilmesi ve kullanılması için yapılan harcamaların toplamı, tüketilen mal ve hizmetlerin para ile ölçülen değeridir.

Dekorasyon işleri ve arıza tamiri tespiti için keşif: Dekorasyon veya tamirat yapılacak alanların belirlenmesi, yapılacak işlerin listelenmesi ve kullanılacak malzemelerin belirlenmesidir.

 

UYGULAMA ALANLARI

Dekorasyon yapılması planlanan bütün alanlar

Keşif işin başlangıcında kullanılan bir terimdir. Öncelikle projede neler istendiği listelenerek pozlar tek tek oluşturulur. Her poz için birim fiyatlar araştırılır. Bu şekilde oluşturulan hesap tablosuna keşif denir.