Katı Atık Yönetim Sistemleri

Katı Atık Yönetim Sistemleri

TANIM

Atık yönetimi; atıkların, çevreye ve ekonomiye olan etkilerinin en aza indirilmesini amaçlar. Bu amaca ulaşmanın en kolay yolu ise, atık miktarının azaltılmasıdır. Atık yönetimi: evsel, tıbbi, tehlikeli/tehlikesiz atıkların minimize edilmesi, ara depolanması, atıkların taşınması, geri kazanımı, yok edilmesi, izlenmesi vb. gibi kontrol süreçlerini içeren bir yönetim sistemidir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Kolay temin edilebilirdir
 • Uygulaması rahat ve kolaydır
 • Ekonomiktir
 • Dayanıklı yapıdadır

UYGULAMA ALANLARI

 • Konutlar
 • Okullar
 • İşyerleri
 • Fabrikalar
 • Lojmanlar
 • AVM’ler
 • Hastaneler
 • Kampüsler

Vb. yerlerde uygulanabilmektedir.

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Katı Atık Yönetim Sistemleri

Atık yönetimi; atıkların, çevreye ve ekonomiye olan etkilerinin en aza indirilmesini amaçlar. Bu amca ulaşmanın en kolay yolu ise, atık miktarının azaltılmasıdır. Atık yönetimi: evsel, tıbbi, tehlikeli/tehlikesiz atıkların minimize edilmesi, ara depolanması, atıkların taşınması, geri kazanımı, yok edilmesi, izlenmesi vb. gibi kontrol süreçlerini içeren bir yönetim sistemidir.

Atık yönetiminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, belli bir atık yönetimi hedefine yönelik olarak gerekli yöntem, yönetim ve teknoloji programlarının seçilmesi ve uygulanması gerekir. Bu yöntemlerin bilinmesi, atığın ekonomik kalkınma açısından nasıl değerlendirileceğini, nasıl yok edileceğini ortaya koyar.

Atık yönetimi, gelişmekte olan ülkelerin belediyelerinde, gelirlerin %15 ile %50 kadarını oluşturmaktadır. Bu oran, gelişmişlik düzeyi artan ülkelerin belediyelerinde düşerken; gelir düzeyi az olan belediyelerde daha da artmaktadır. Bu durum da, atık yönetiminin belediyeler için ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir.

RENKLER VE DOKULAR

Sıhhi tesisat malzemelerinde herhangi bir renk seçeneği bulunmamaktadır.

KALİTE SINIFLARI

Sıhhi tesisat malzemeleri; TS EN 200 standardındadır.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Sıhhi tesisat malzemeleri; düzenli olarak bakımlarının yapılması halinde uzun yıllar kullanılabilmektedir.