Güç Dağıtım Sistemleri

Güç Dağıtım Sistemleri

TANIM

Aynı gerilimli ve birbirine bağlı elektrik tesislerinin tamamına şebeke denmektedir. Elektriğin iletiminde kullanılan şebekelere iletim şebekeleri; dağıtımında kullanılan şebekelere ise dağıtım şebekeleri denmektedir. Dağıtım şebekelerini de; orta gerilim güç dağıtımı, alçak gerilim güç dağıtımı, priz tesisatı başlıkları altında inceleyebilmek mümkündür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Alçak gerilimli olanlar abonelere yakın yerlerde bulunabilir
 • Orta gerilimli olanlar daha çok sanayi bölgelerinde bulunur
 • Dayanıklı yapıdadırlar
 • Hat gerilimleri, nakil uzunluklarına göre belirlenir

UYGULAMA ALANLARI

 • Konutlar
 • Hastaneler
 • İşyerleri
 • Fabrikalar
 • Okullar

Vb. yerlerde uygulanabilmektedir.

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Orta Gerilim Güç Dağıtımı

1000V ile 35000V değerleri arasındaki gerilimli şebekelerdir. Alçak ve yüksek gerilimli şebekelerin birbirine bağlanmasında kullanılır. Orta gerilimli şebekeler; elektriğin küçük şehirlere ve sanayi bölgelerine taşınmasında kullanılır. Orta gerilim şebekeleri; önce şehirlerin girişindeki dağıtım trafolarına ardından da abonelere dağıtılır.

Türkiye’de kullanılan orta gerilim şebekelerinde; 6,3, 10,5, 15 ve 30kV’lik gerilimler kullanılmaktadır.

Orta gerilim şebekelerinde hat gerilimi; şebekelerin nakil hatlarının uzunluğuna göre tespit edilmektedir. Buna göre;

 • 10 km’ye kadarki uzunluklarda 3-10kV,
 • 20 ile 30 km arasındaki uzunluklarda 10-20kV,
 • 30 ile 70 km arasındaki uzunluklarda 20-35kV,
 • 70 km’yi geçen uzunluktaki hatlarda ise yüksek gerilimler kullanılmaktadır.

Alçak Gerilim Güç Dağıtım

1V ile 1000V arasında gerilime sahip olan şebekelerdir. Bu tip şebekeler, dağıtım trafolarından abonelere kadar olan bütün elektrik hatlarından oluşur. Alçak gerilimler; yalıtımı ve korunması daha kolay olduğun için abonelere yakın kısımlarda kurulmasında bir sakınca yoktur. Alçak gerilim şekliyle yapılan iletimlerde güç kaybı fazla olduğu için, iletimden daha çok dağıtımda kullanılmaktadır.

Priz Tesisatı

Priz, bir elektrik devresinden fiş aracılığıyla doğrudan veya uzatma kablosu ile enerji alınmasında kullanılan bir araçtır. Tesisatta prizler ve lambalar yönetmelik gereği ayrı ayrı linyelere bağlanır. Prizler tesisatın yapım şekline göre;

 • Sıva altı priz
 • Sıva üstü priz
 • Nemli yer prizi

Başlıkları altında incelenebilir.

 • Sıva Altı Priz: Dış çerçevesi sert bir plastik, bakalit gibi malzemelerden yapılır. Çeşitli renkteki plastik malzemeden veya ağaçtan üretilebilir. Kabloların bağlanacağı bağlantı uçları ve kontakları dışında temas edilen yüzeyi yalıtkandır. Topraklı ve topraksız olarak iki gruba ayrılır. Topraklı priz tipi daha çok kullanılmaktadır.
 • Sıva Üstü Priz: Dış çerçevesi tıpkı sıva altı prizde olduğu gibi, sert bir plastik, bakalit gibi malzemelerden yapılır. Günümüzde sıva üstü prizler yerlerini, nemli yer prizleri ve plastik kanal prizlerine bırakmıştır. Plastik kanal prizleri, dekoratif olması ve çok amaçlı kullanımı dolayısıyla büro ve ofis uygulamalarında tercih edilmektedir.
 • Nemli Yer Prizi: Nemli yer tesisatında kullanılan prizler; toza, neme, suya ve yanmaya karşı koruyucu içine alınır. Dış çerçevesi sert bir plastik, bakalit gibi malzemelerden yapılır. Akım taşıyan iletken kısımları, sert bakırdan veya bakır alaşımlı sert bir malzemeden oluşur. Yapılarının sağlam oluşu ve uzun ömürlü oluşları sebebiyle, binalarda, ofislerde ve sanayide sürekli kullanılır.

RENKLER VE DOKULAR

Elektrik tesisat malzemelerinde herhangi bir renk seçeneği bulunmamaktadır.

KALİTE SINIFI

Elektrik tesisat malzemeleri; “TS EN 61140, TS HD 60364-4-41, TS EN 61534-1, TS HD 384.5.51 S2, TS HD 384.4.442 S1” standartlarına sahiptir.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Elektrik tesisat malzemeleri, kullanışlı ve uzun ömürlüdür.