Gaz Algılama Sistemleri

Gaz Algılama Sistemleri

TANIM

Gaz algılama sistemleri; yapılarda yanıcı, parlayıcı ve zehirli gazların izlenmesi, tehlikeli seviyelere ulaştığında da gazın tahliyesi için gerekli olan havalandırma fanlarının çalıştırılması, vanaların kapatılması ve hem sesli hem de ışıklı şekilde uyarı verilmesi gibi görevleri yerine getiren sistemlerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Uyarı sistemi hem sesli hem de ışıklı olmalıdır.
 • Uyarı sistemlerinin ses desibeli minimum 90dB olmalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

 • Otoparklar
 • Rafineriler
 • Laboratuarlar
 • Tüneller
 • Soğuk Hava Depoları
 • Kazan Daireleri
 • İşyerleri
 • Fabrikalar
 • İmalathaneler

Vb. yerlerde uygulanabilmektedir.

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Gaz Algılama Sistemleri

Doğalgaz, LPG vb. gibi gazlar, ısıtma ve pişirme cihazlarında en sık kullanılan enerji kaynaklarıdır. Bu tür cihazlarda herhangi bir sebepten ötürü gaz kaçağı olursa, bu kaçaklar ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Kullanılacak olan gaz algılama sistemleri, tehlike durumunda uyarı yaparak; bizleri maddi ve manevi kayıplardan korumaktadır.

Endüstriyel risklerin söz konusu olduğu noktalarda, gaz algılama sistemleri hayati önem taşımaktadır. Parlayıcı/patlayıcı gazların; bir üretim esnasında veya depolandığı ya da nakledildiği ortamlarda, tehlikeli boyutlara ulaşmadan algılanması; gerekli önlemlerin alınması adına çok önemlidir.

Patlayıcı özellikleri olmayan fakat zehirleyici ve boğucu nitelikte olan karbon monoksit, karbondioksit, amonyak vb. gibi gazlara duyarlı dedektörler de günümüzde, kapalı garajlarda ve kazan dairelerinde kullanılmaktadır.

Gaz algılama sistemleri; algılayıcı sensör, elektronik kontrol/gösterge panosu, sesli ve ışıklı uyarı, otomatik gaz kesme vanaları olmak üzere 4 bölümden oluşur

Gaz Algılayıcı Sensörler

Gaz algılayıcı sensörler, sistemin en önemli elemanlarıdır. Gaz kaçağının oluşacağı bölgeye yerleştirildiğinde; herhangi bir gaz kaçağı halinde elektriksel değişimi kontrol panosuna aktaran bir elemandır.

Bu tip sensörler iki ana yöntem kullanırlar;

 • Yarı iletken esaslı sensörler
 • Katalitik yanma esaslı sensörler

Yarı İletken Esaslı Sensörler: Bu tip sensörler ilk olarak 1968 yılında Japonya’da üretilmeye başlanmıştır. Doğalgazın yanı sıra, ortamda bulunabilecek alkol, su buharı, amonyak, sigara dumanı ve diğer tüm gazlara duyarlıdırlar.

Katalitik Yanma Esaslı Sensörler: Son yıllarda fazlaca kullanılmaya başlayan sensörlerdir. Gazın geçmesine müsaade eden seramik bir taşıyıcı üzerine yerleştirilmiş, platin bir ısıtıcı telden meydana gelmiştir.

Elektronik Kontrol/Gösterge Panosu

Bu panolar, gaz algılayıcı sensörler ile otomatik gaz kesme vanaları arasında bir işlemci görevi görmektedir. Bu ünite aynı zamanda bir sensör ve korna da içermektedir. Gaz kaçağı halinde hem siren çalarak hem de ışık yanıp sönerek uyarıcı görevi görür.

Sensörlerden gelen sinyaller, bu gösterge panosunda değerlendirilerek gaz kaçak miktarı ekranda ışıklı göstergelerle ve sayısal verilerle izlenir.

Sesli ve Işıklı Uyarı Sistemi

Bu sistemler, görülür ve duyulur uyarı sisteminin faaliyete geçiren, siren/korna olarak adlandırılan düzeneklerdir. Bu düzeneğin hem ışıklı hem de sesli olması gereklidir. Böylelikle ses ya da ışık düzeneklerinin herhangi birinde oluşabilecek olası bir hatada diğeri görevini yerine getirebilecektir. Ayrıca bu uyarı sistemlerinin minimum ses düzeyi 85-90dB’nin üzerinde olmalıdır.

Otomatik Gaz Kesme Vanaları

Genel bilinen adıyla solenoid vanalardır. Bu vanalar, merkezi panodan kapama sinyalini aldığı anda gazı keser ve merkezi pano tekrar gazı açma sinyali verse dahi elle tekrar kurulmadıkça gazı açmaz. Böylelikle de gaz kaçağına neden olan hatanın tespiti ve onarımı için kullanıcıya yol açılması hedeflenir.

RENKLER VE DOKULAR

Gaz algılama sistemlerinde herhangi bir renk seçeneği bulunmamaktadır.

KALİTE SINIFI

Gaz algılama sistemleri; ISO 9001:2008 standardına sahiptir.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Gaz algılama sistemleri, malzemelerin kalitelerine göre uzun ömürlü kullanılabilmektedir.