Çelik Konstrüksiyon

Çelik Konstrüksiyon

TANIM

Taşıyıcı sistemlerinin tamamının çelik malzemeden üretildiği, yüksek yapılarda, köprülerde, stadyumlarda ve benzeri alanların yapımında kullanılan sistemlere çelik konstrüksiyon denir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Güvenli bir sistemdir.
 • Yüksek mukavemetli malzemeden imal edilmiştir.
 • Çeliğin çekme ve basınç mukavemeti eşittir.
 • Çelik konstrüksiyon elemanlarında değişiklik ve güçlendirme yapılabilme olanağı vardır.
 • Çelik yapı elemanları yerine monte edildiği andan itibaren tam yükle yüklenebilir. Bu sebeple yapım süresi kısadır.
 • Sökülüp yeniden kullanılabilme olanağı vardır.

UYGULAMA ALANLARI

 • Yüksek katlı yapılarda
 • Stadyumlarda
 • Spor salonlarında
 • Prefabrik yapılarda
 • Kapalı Pazar inşaatlarında
 • Seralarda
 • Temel zemininin zayıf olduğu alanlarda
 • Sanayi yapılarında
 • Fabrikalarda
 • Gökdelenlerde
 • Köprü ve viyadüklerde

ÇEŞİTLER VE BOYUTLAR UYGULAMA ŞEKLİ:

Çelik Konstrüksiyon Pazar Yeri

Büyük genişliklere sahip alanları kapalı alanlara dönüştürerek, insanların kullanımına sunmak amacıyla çelik profiller, borular vb. malzemeler kullanılarak yapılan yapı sistemlerine verilen isimdir.

Çelik Konstrüksiyon Fabrika

Sağlam ve hızlı yapılması istenen sanayi tesisleri ve fabrikalarda, zaman ve maliyetten kazanmak için; profiller, borular, blomlar, perçinler vb. sistemlerle yapılan yapı sistemidir

Çelik Konstrüksiyon Gökdelenler

Yüksek yük taşıma, çekme ve basınç kapasitesi sayesinde çelik konstrüksiyonlar, yüksek yapıların yapımında kullanılmaktadır. Çeliğin, meydana gelebilecek yangın ve benzeri sıcaklıklarda erime özelliği bulunduğundan, bu özelliğine karşı önlem alınmalıdır. Çelik konstrüksiyon gökdelen yapılara en iyi örnek Eiffel Kulesi’dir.

Çelik Konstrüksiyon Prefabrik Yapılar

Son yıllarda konut ve villa tipi yapıların yapımında da oldukça sık kullanılmaya başlanmıştır. Sağlam, hızlı, zaman ve maliyetten kazanmak için profiller, borular, blomlar, perçinler vb. sistemlerle yapılmaktadır.

Uzay Kafesi Sistemi

Uzay Kafes Bağlantı Şekli

Doğru eksenli çubukların birleştiği mafsallı düğüm noktalarından oluşan üç boyutlu taşıyıcı sistemdir. Çok büyük açıklıkları bulunan alanları örtmek için kullanılan bu sistem, her doğrultuda bir bütün şeklinde çalışan kafes sistemi olarak da tanımlanır. Bu sistemlerde kullanılan malzemeler oldukça hafiftir. Bu nedenle sistemler diğer birçok taşıyıcı sisteme oranla çok daha hafiftir. Sabit yükler azaldığı için çatıda ve temellerde, buna bağlı olarak maliyet önemli ölçüde azalmaktadır.

RENKLER/DOKULAR

Çelik konstrüksiyon ve uzay kafes sistemlerinde standart bir renk yoktur. Genel olarak parlak metal olarak kullanılır. İsteğe bağlı olarak çelik boyamada kullanılan boyalar ile renklendirilebilir.

KALİTE SINIFLARI

Çelik konstrüksiyon ve uzay kafes sistemlerinde kullanılan çelik malzemeler, Türk Standartları Enstitüsünün; TS EN 1993-1-1, TS EN 1993-1-1/AC, TS EN 1993-1-2,  TS EN 1993-1-3, TS EN 1993-1-1, TS EN 1993-1-5, TS EN 1993-1-6, TS EN 1993-1-7, TS EN 1993-1-8+AC,  TS EN 1993-1-9+AC, TS EN 1993-1-10+AC, TS EN 1993-1-11, TS EN 1993-1-12 standartlarına uygun olmalıdır.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Çelik taşıyıcı yapıların ortalama olarak 50 ila 100 yıl arasında ekonomik ömürleri vardır. Bu ömrü, bakımlarının düzenli ve dikkatli yapıldığı zaman uzatabilmek mümkündür.