Çatı Yalıtımı

Zemin Yalıtımı

TANIM

Yapıların, çatılarından kaynaklı ısı kayıplarını engelleyerek; insanların sağlıklı ve konforlu bir yaşam alanı oluşturabilmek adına, çeşitli ısı yalıtım malzemeleriyle yapılan yalıtım uygulamalarına çatı yalıtımı denmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Sudan ve nemden etkilenmez
 • Yanmaz
 • Ekonomik ve temin edilebilirdir
 • Kokusuzdur
 • Basınca karşı dayanıklıdır
 • Uzun ömürlüdür
 • Bakteri, haşere ve parazit barındırmaz

UYGULAMA ALANLARI

 • Konutlar
 • Okullar
 • İşyerleri
 • Fabrikalar
 • Oteller
 • AVM’ler
 • Hastaneler

Vb. yerlerde uygulanmaktadır.

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Çatı yalıtımı: eğimli çatılarda, teras çatılarda ve çelik çatılarda ısı yalıtımı olarak 3 grupta incelenebilir.

Eğimli Çatılarda Isı Yalıtımı

Tavan Arası Döşemesi Üzerine Isı Yalıtımı

Mineral yün esaslı yalıtım malzemeleri (şilteler) hafif olduklarından, çatıya kolaylıkla çıkarılıp kesilerek uygulanabilmektedir. Bu şilteler yırtılmaz bir yapıya sahiptir. Her çatıya uyum sağlayabilir. Tavan aralarında döşemeye serilerek uygulanır.

Şiltenin üstü; toz, kir vb. gibi etkilerden korunsun diye kesinlikle bir örtüyle örtülmemelidir. Örtülecekse de, cam tülü gibi nefes alan bir ürünle örtülmelidir. Mineral yün esaslı şilteler; yük taşıma özellikleri düşük olduğundan dolayı, üzerine yük gelmemeli ve üzerinde yürünmemelidir. Eğer yürünmesi gerekiyorsa, malzemenin üstüne ahşap kalaslarla bir yürüme yolu yapılmalıdır. Eğer malzemeler yüke maruz kalacaksa, şilte yerine levha tipinde sert ısı yalıtım malzemeleri tercih edilmelidir.

Tavan arası döşemesi üzerine yapılacak olan ısı yalıtımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan bazıları şöyledir;

 

 • Çatıyla ısı yalıtım malzemesi arasında havalandırma sağlanmalıdır.
 • Boş bırakılan alanlarda, böcek vb. canlıların yuvalanmasını önlemek amacıyla, havalandırmayı engellemeyecek şekilde, kafes teli, sıva filesi vb. gibi şeyler kullanılmalıdır.
 • Döşeme üzerine serilecek olan ısı yalıtımı, duvar üzerine bindirilerek, duvardaki ısı yalıtımı ile ilişkilendirilmelidir.
 • Baca ya da boru içinde bir yoğuşma oluyorsa; çatı içine herhangi bir akma veya damlamaya mahal vermeyecek şekilde, eğimli bir boruyla dışarı atılmalıdır.

Mevcut binalarda; çatı arasında mevcut olan ısı yalıtımı yenilenirken ya da teras üzerine bir kırma çatı çıkılırken uygulanabilmesi mümkündür

Eğimli Çatılarda Isı Yalıtımı

Ahşap Kırma Çatılarda Isı Yalıtımı

Bu tür çatılarda ısı yalıtımı; alçı plaka, şilte ve polistren köpük gibi malzemeler yardımıyla yapılmaktadır.

 • Mertek Altına Alçı Plaka Levhalar ile Isı Yalıtımı: Isı yalıtım malzemeleri (alçı plaka levhalar) uygun bir testereyle kesilerek montaja hazır hale getirilir ve özel vidalar yardımıyla monte edilir. Bu levhaların birleşim yerlerine sıva filesi yapıştırılarak, yüzey üzerine alçı sıva uygulanır.
 • Mertek Arasına Şilte Tipinde Mineral Yünler ile Isı Yalıtımı: Mertek arasında yalıtım yapmak amacıyla kullanılan şilte tipindeki mineral yünlerin bir yüzü alüminyum folyo kaplıdır. Bu folyo kaplı olan yüzlerin kenarlarında 5 cm’lik tespit payı bulunmaktadır. Bu şilteler; kullanıldıkları çatı aralarında, aralıklı biçimde döşenmiş olan mertekler arasına alüminyum folyo olan yüzey sıcak tarafa bakacak şekilde yerleştirilir. Sonrasında folyo kaplı olan yüzeyin her iki tarafında da bulunan 5 cm’lik tespit payları çivilenir veya zımbalanır. Bu uygulama; alçı plakalar veya lambri gibi tavan kaplama malzemelerinin yerleştirilmesiyle tamamlanır.

 Mertek Üzerine Polistren Köpükler ile Isı Yalıtımı: Bu uygulamada kullanılacak olan ısı yalıtım levhası ile aynı kalınlıkta olan bir bitiş çıtası, mertek uçlarına çiviyle ya da vidayla sabitlenir. Levhalar tam olarak oturduktan sonra baskı çıtaları, ısı yalıtım levhasının üzerinden merteklere çakılır. Sağlıklı bir havalandırma olabilmesi için baskı çıtaları en az 4 cm kalınlıkta olmalıdır. Kiremit tespit çıtalarının, baskı çıtalarına dik yönde çivilenmesiyle birlikte uygulama tamamlanır

Teras Çatılarda Isı Yalıtımı

Teraslarda ısı yalıtımı için gerekli olan malzemeler ve araç-gereçler; yalıtımın yapılacağı alana önceden getirilmelidir. Yalıtımın yapılacağı betona sızdırmazlık ve drenaj testleri yapılmalıdır. Isı yalıtım levhaları, su yalıtımı üzerine serbest şekilde döşenir. Levha kenarlarının birbiri üzerine tam olarak oturmasına dikkat edilmelidir. Levhaların üzerine keçe vb. gibi bir malzeme serilerek kum vb. malzemelerin levha derzlerinden aşağı inmesi önlenmiş olur.

Gezilmeyen terasların üzerine minimum 5 cm kalınlığında çakıl serilmelidir. Gezilebilen teraslarda ise, filtre tabakasının üzerine ince çakıl serilir. Döşeme taşları bu çakıllar üzerine harç kullanmadan yerleştirilebilir veya çakıl kullanmadan plastik takozlar yardımıyla ısı yalıtım malzemelerinin üzerine yerleştirilir. Her iki yöntem de bakım için kolay çözümler sağlamaktadır.

Gezilen teraslardaki uygulama; betonarme döşemeden yüzeye kadar olan tüm katmanlarda, gezilmeyen terastaki gibi uygulanır.

Bahçe teraslarındaki uygulama, gezilmeyen teraslardakiyle aynıdır. Serilen çakılın üzerine bir kat filtre, onun da üzerine bitki toprağı serilerek uygulama tamamlanır

Çelik Çatılarda Isı Yalıtımı

Çelik çatılarda kullanılan ısı yalıtım levhaları sandviç panel olarak adlandırılmaktadır. Sandviç paneller genel olarak metal levha ve yalıtım çekirdeğinden oluşmaktadır. Yapıların yalıtım sorununu estetik bir biçimde çözen bu paneller; fabrikalar, askeri yapılar, sanayi yapıları, spor tesisleri, hal binaları, hipermarketler, AVM’ler vb. gibi çelik taşıyıcı sistemlerine sahip olan yapıların çatı ve duvarlarında kullanılmaktadır. Sandviç paneller;

 • Suya, sese ve yangına karşı dayanıklıdır.
 • Uzun ömürlüdür.
 • Çevreye zarar vermezler.
 • Bakterileri ve zararlı canlıları barındırmazlar.

Sandviç panel uygulamalarında; poliüretan, cam yünü, taş yünü, EPS ve XPS yalıtım malzemeleri kullanılmaktadır.

Çelik çatılarda ısı yalıtımı uygulanırken dikkat edilmesi gereken konular;

 • Sandviç panellerin birleşiminde sızdırmazlığa dikkat edilmeli ve ek yerlerinde sızdırmazlık bantları kullanılmalıdır.
 • Panel tipleri rüzgâr yüklerine göre hesaplanarak seçilmelidir.
 • Paneller, korozyon etkisine (paslanma, kireçlenme) karşı dayanıklı bir şekilde üretilmelidir.
 • Mineral yünlü sandviç panellerde, yalıtım çekirdeğinin ıslanmaması için gerekli olan önlemler alınmalıdır.
 • Metal levhaların ek yerlerinde fitil yalıtımı yapılmalıdır.
 • İçerden geçen ısı yalıtım boruları ısı yalıtımlı olmalıdır.

Bağıl nem içeren binalarda paslanmaz çelik levhalar kullanılmalıdır.

RENKLER VE DOKULAR

Çatı ısı yalıtım malzemelerinde belirgin bir renk kartelâsı bulunmamaktadır.

KALİTE SINIFI

Isı yalıtım malzemeleri, “TS 901 – EN13162, TS7316 – EN13163, TS11989 – EN13164, TS EN 13165, TS EN 13167, TS 2193 – EN 13166, TS 418 – EN 12201, TS 304, TS EN 13171, TS EN 13169, TS EN 13170” standartlarına sahiptir.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Çatı ısı yalıtım malzemeleri, oldukça kullanışlı ve uzun ömürlüdür.