Bölgesel Isıtma Tesisatı

Bölgesel Isıtma Tesisatı

TANIM

Bölgesel ısıtma sistemi, bir veya birçok enerji kaynağından ( elektrik, kojenerasyon santrali, jeotermal veya endüstriyel atık su) üretilen ısının, ön yalıtımlı boru sistemleri aracılığıyla ısı kullanıcılarına ulaştırılarak; ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarının karşılandığı büyük ölçekli ısıtma sistemleridir. Tarihsel olarak bu sistemler, Roma döneminde jeotermal sıcak sular ile evlerin, hamamların ve seraların ısıtılması için kullanılmıştır. Bu ısıtma sistemi, ilk olarak, tahtadan borular ile jeotermal suların dağıtıldığı Fransa’daki Chaudes – Aigues Cantal köyünde, 14. yüzyılda tesisat şeklinde planlı bir hale getirilmiştir.  Bölgesel ısıtma sistemlerinin en çok kullanılanları; kojenerasyon ve jeotermal bölge ısıtma sistemleridir. Ilıman iklimli bölgelerde pek tercih edilen bir sistem değildir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • İşletme maliyetleri düşüktür.
 • Çevre kirliliği yaratmaz.
 • Yakıt ve kül taşıma problemleri olmayan.
 • Tehlike içermeyen yakıt ve sistemlerdir.
 • Daha sağlıklı ve konforlu bir ısıtma sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

 • Villalar / Konutlar
 • Restoranlar
 • Kafeler
 • Fabrikalar
 • İşyerleri
 • Yüksek katlı yapılar
 • Ofisler
 • Kreşler
 • Endüstri tesisleri,
 • Toplu konutlar
 • Mahalle
 • Şehirler
 • Köyler
 • Çiftlik evleri
 • Depolar
 • Siteler

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ:

 

Tek Merkezli Isıtma Sistemleri

Bölgesel ısıtma sistemlerinde genel olarak kullanılan çeşit, tek merkezli ısıtma sistemleridir. Bu sistemde en çok kullanılan yöntem; tüm kullanım noktaları bir tek kol ile beslenen, “dallanan tip” şebeke sistemidir. Tüm sistem tek koldan beslendiğinden dolayı, bu sistemler bakım ve onarımı zor olan sistemlerdir. Sadece problem olan noktada değil, bu noktadan sonraki tüm kullanım yerlerinde besleme kesilir.

Çok Merkezli Isıtma Sistemleri

Büyük ölçekli bölgesel ısıtmalarda, örneğin şehir ısıtmalarında, sistemin kullanımı, güvenliği ve sistem içerisinde dolaşan ısı taşıyıcısının soğumaması açısından aynı kullanım noktasına farklı santrallerden besleme yapabilmek gerekmektedir. Çok merkezli ısıtma sistemlerinde, boru dağıtım şebekesine göre, Ring Şebeke ve Luplu Şebeke olmak üzere iki kısımda uygulanır. Ring şebeke büyük sistemler için uygun olup; özellikle birden fazla ısı merkezi bulunduğunda kullanılır. Arıza halinde, kullanım noktalarının başka bir yerden beslenebilme imkânı vardır. Luplu Şebeke, en büyük şebekelerde kullanılır. Sistemin çalışma güvencesi arttırılmış ve her kullanıcıya en az iki noktadan ulaşabilme olanağı getirilmiştir.

Jeotermal Bölgesel Isıtma

Jeotermal enerji; yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde bulunan birikmiş ısının oluşturduğu sıcaklıkların, bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığının üzerinde olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla çözülmüş mineral, çeşitli tuzlar ve gaz içerebilen basınç altındaki sıcak su ve buhar (akışkan) yolu ile sürekli yüzeye taşınan ısı olarak tanımlanmaktadır. Ortaya çıkan bu ısının, bölgesel ısınma tesisatı sistemleri ile yapıların ısınması için kullanılması işlemine de jeotermal bölgesel ısınma denir.

Kojenerasyon Bölgesel Isıtma

Hem elektrik, hem de ısı formlarında iki enerjinin birlikte üretildiği işletmelerdir. Isı enerjisi, buhar veya yüksek sıcaklıktaki su (kızgın su) formunda, sanayi tesisinin ısı ihtiyacını karşılamada veya bir şebekeyle şehrin ısıtmasında kullanılabilir. Şehrin ısıtılmasında kullanılan şekline bölgesel ısıtma denir. Bölgesel ısıtma için kullanılan kızgın su, buhar türbininden buhar çekilerek ve az miktarda baca gazından yararlanılarak hazırlanır. Bölgesel ısıtma sisteminden soğuyarak geri dönen suyun bir kısmının baca gazı yardımı ile ısıtılması, ısınma için gerekli enerjinin maliyetinin diğer yakıt türlerine göre daha ucuz olmasını sağlamaktadır.

RENKLER VE DOKULAR

Bölgesel ısıtma sistemleri kendi başına bir yapıdan oluşmaktadır. Bu tip sistemlerde tesisatlar, yer altında ve yalıtım malzemesi ile kaplandığından, koruyucu boyaların renklerinde olur.  Sistemde ısı yayıcı olarak kullanılan radyatörler genel olarak beyaz renktedir. Metal ve değişik renklerde de boyanabilmektedir.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Bölgesel ısıtma sistemleri, büyük santrallerden ve işletmelerden meydana geldiği için bu tür tesisatlar da sürekli bakım altında tutulmak zorundadır. Tesisatta bulunan boruların bakımı ve onarımı kişisel olarak yaptırılamaz. Bu sistemlerin takibi, bir işletme veya belediyeler tarafından yapılır. Yapılardaki bakımları, yapı içerisinde bulunan tesisat ve radyatörlerin bakımlarından ibarettir.