Betorname Merdivenler

Betorname Merdivenler

TANIM

Farklı katlardaki yapı kısımlarının arasındaki bağlantıyı sağlayarak inip çıkmaya yarayan yapı elemanlarına merdiven denir. Düz, sahanlıklı ve döner merdivenlerde, plakaların ve basamakların şekillerine göre kalıp yapılır. Eaha sonra kalıp içerisine, hesaplamalar doğrultusunda çelik donatı döşenir ve üzerine beton dökülerek merdivenler yapılır. Bu merdivenlere betonarme merdiven denir. Merdivenler; merdiven kolu (üzerinde basamaklar olan eğimli kol) ve sahanlık (katlar arasında ve kat hizalarında olabilen yatay döşeme)olmak üzere iki kısımdan oluşur. Merdivenler, yapıldıkları alanlara göre iç mekân ve dış mekân merdivenleri olarak ikiye ayrılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Estetik bir görünümü vardır.
 • Farklı kotları bir birine bağlar.
 • Uzun ömürlüdür.
 • Beton ve çelik karışımlıdır.
 • Üzerlerine kaplama yapılabilir.
 • Yüksek yapılarda tercih edilir.
 • Yangın dayanımı yüksektir.
 • Sağlamdır.

UYGULAMA ALANLARI

 • Oteller
 • Villalar / Konutlar
 • Restoranlar
 • Kafeler
 • Düğün salonları
 • Çiftlik evleri
 • Bahçeler
 • Parklar
 • Köy evleri
 • Açık alanlar
 • Sanayi siteleri
 • Spor salonları
 • Fabrikalar
 • Kamu binaları
 • Bankalar
 • Okullar
 • Hastaneler
 • AVM’ler

ÇEŞİTLER,BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Yekpare Betorname Merdivenler

Genel olarak kâgir yapılarda kullanılan sistemdir. Döşeme betonu, eğik bir düzlem şeklinde ve basamaklarla birlikte rıht yüzeylerine kalıp yapılarak beton dökülmek suretiyle oluşturulur. Merdiven plağı, statik açıdan “Konsol” ya da merdiven genişliği boyunca çalışan “Hurdi Döşeme” şeklindedir. Plak kalınlığı normal merdivenlerde 10 cm’den az olmamalı ve gerekirse kırık döşeme şeklinde imal edilmelidir.

Betorname Merdiven

Yapılarda düşey yöndeki hareketi sağlamak için, muntazam aralıklı yatay ve düşey yüzeylerden oluşan, beton ve çelik malzemelerin bir arada kullanılması ile yapılan yapı elemanlarına betonarme merdiven denir. Betonarme merdivenler, eğimlerine göre; yatık eğimli merdivenler, normal eğimli merdivenler, normalden fazla eğimli merdivenler, çok eğimli merdivenler ve dik merdivenler olmak üzere beş kısma ayrılır.

Konsol Betorname Merdivenler

Genişlikleri en fazla 120cm olan ve bir ucu duvar içerisine ya da bir betonarme kirişe ankastre edilen merdivenlerdir. Bağlantı yapılacak tuğla duvar kalınlığı en az 19 cm olmalıdır. Merdiven plağının duvara saplandığı kısımda, 25 cm ila 30 cm yüksekliğinde hatıl yapılarak merdiven basamağının taşıma kapasitesinin karşılanması gerekir.

Serbest Oturan Betoranme Merdivenler

Merdiven yükünün fazla ve genişliğinin çok olduğu durumlarda yapılan merdiven sistemidir. Merdiven plağı ve basamakları “Kol Kirişi” denilen yerlere ve merdivenin altına yapılan kirişler üzerine oturtularak yapılır. Merdiven kol kirişlerinin, merdivenin aydınlık kısımlarında olmaları halinde, bunlara “Limonluk Kiriş” denir. Bu kol kirişleri tek ya da çift olarak yapılabilmektedir.

Dönüşlü ve Döner Betorname Merdivenler

Dar alanlarda ve estetik görüntü için bir alternatif arandığı zamanlarda uygulanır. Merdiven altı kavisine uygun olarak şekillenmektedir. Döner merdivenlerde ankastre işlemi, ya dış çevre duvarına ya da düşey bir betonarme kolon veya çelik kolon etrafına yapılır. Hem orta kolan hem de kenar duvarlara ankastre edilerek yapılabilen merdiven çeşitleri de vardır. Bunların en bilinen örnekleri de minare merdivenleridir.

Parça Basamaklı Betorname Merdivenler

Ayrı bir yerde ters olarak hazırlanan basamak kalıpları, düzgün zemin üzerinde sıralanır. İçlerine 2-3 cm yüksekliğinde mozaikli ve yüksek dozajlı beton konulur ve düzeltilir. Kalıpların içerisine demir donatıları yerleştirilip 250-300 dozlu olarak hazırlanmış betonu dökülür. Basamaklar 24 saat sonra kalıptan çıkartılır. Parça basamaklı betonarme merdiven basamakları; ya bir ucu ankastre, diğer ucu boşta ya da her iki ucu da ankastre veya serbest oturan merdiven olarak yapılabilmektedir

Eğer basamaklar bir ucu ankastre diğeri serbest olarak yapılıyorsa; ankastre, uç duvara en az 20 cm girmeli, taşıyıcı duvarda da en az 29 cm’lik tuğla örgü olmalı.

Basamaklar her iki ucu da ankastre ya da serbest oturur biçimde yapılıyorsa, her iki uç da duvarlara en az 10’ar cm girmelidir. Bu defa demir donatı çekmeye çalışan esas demirler alta gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

RENKLER VE DOKULAR

Betonarme merdivenlerin rengi, kullanılan malzeme gereği gridir. Ancak, bu merdivenlerin içerisine beton döküm esnasında katılan mozaik tarzı maddeler ile renklerinde değişim sağlanabilir. Genel olarak üzerleri kaplamalı olarak kullanır. Mat ve pürüzlü bir dokusu vardır. Bazı hallerde zımpara makineleri ile zımparalanarak pürüzsüz bir yüzey oluşturulabilir.

KALİTE SINIFI

Betonarme merdivenlerde kullanılan beton malzeme sınıfları ve dayanımlarının standardı, TS500’e göre olmalıdır. Beton donatısı olarak kullanılacak çelikler, TS708’e uygun olmalıdır. TS708’de sınıflandırılan çelikler; S220, S420, B420B, B420C, B500A, B500B ve B500C olarak sınıflandırılmıştır.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Betonarme merdivenler, yapılar ile birlikte yapılan ve birlikte çalışan bir sistem olduğu için; kullanım süreleri de yapıların kullanım süreleri ile doğru orantılıdır. Temizlikleri, su ile yıkayarak geçecek şekilde kolay ve basittir.