Aşırı Gerilimden Koruma

Aşırı Gerilimden Koruma

TANIM

Birkaç mikro saniye ile birkaç mili saniye arasında meydana gelen ve tedbirler alınmadığında can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek düzeydeki gerilimlere aşırı gerilim denir. İç aşırı gerilimler ve dış aşırı gerilimler olmak üzere sınıflandırılır. Elektrik devrelerinde, faz-toprak kısa devrelerinde ve rezonans olaylarında meydana gelen aşırı gerilimlere iç aşırı gerilimler, atmosferik etkilerden (yıldırım) dolayı meydana gelen aşırı gerilimlere ise dış aşırı gerilimler denir. İç aşırı gerilimler, yapılara bağlı olduğu halde, dış aşırı gerilimlerin genliği yapının geriliminden bağımsızdır ve çok yüksek değerlere ulaşabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Yapılara zarar gelmesini engeller.
 • Can ve mal güvenliği sağlarlar.
 • Kullanılan cihazların korunmasına yardımcı olur.
 • İletkenliği yüksektir.
 • Uygulaması kolaydır.

UYGULAMA ALANLARI

 • Restoranlar
 • Kafeler
 • Fabrikalar
 • İşyerleri
 • Ofisler
 • Kreşler
 • Endüstri tesisleri
 • Depolar
 • Siteler
 • Okullar
 • Hastaneler
 • Konferans Salonları
 • Spor Salonları
 • Tiyatrolar
 • Villalar
 • Konutlar
 • Çiftlikler
 • Köy evleri
 • Seralar
 • Sanayi tesisleri
 • Sinema Salonları
 • Sosyal Tesisler
 • Kültür Merkezleri
 • AVM

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Aşırı Geriliminden Koruma

Alçak gerilim tesislerinde faz-toprak ve nötr-toprak arasına bağlanan aşırı gerilim parafudurları, darbe gelmesi durumunda iletime geçerek aşırı gerilimi kendi üzerinden toprağa aktarır. Sistemin maruz kalacağı aşırı gerilimi üzerine alarak sistemin zarar görmesini engeller. Bu işlemleri yapabilmesi için kademeli olarak bir koruma sağlamalıdır. Her kademe, darbe gerilimini bir derece azaltarak, neticede sistem için zararsız hale getirir. Yıldırımlardan kaynaklanan aşırı gerilim darbesi için B sınıfı koruma, tesisat içerisinden kaynaklanan ani aşırı gerilimlere karşı C sınıfı koruma ve hassas cihazları korumak için D sınıfı koruma kullanılması gereklidir. B sınıfı parafudurlar Class 1 ya da Tip 1, C sınıfı parafudurlar Tip 2 ya da Class 2, D sınıfı parafudurlar ise Class 3 ya da Tip 3 olarak da adlandırılabilmektedir.

B Sınıfı Koruyucular

Dış yıldırımlık sistemi bulunan yapılarda, yıldırım deşarjına karşı koruma sağlayacak B sınıfı ürünün ana panoda kullanılması zorunludur. Dış yıldırımlık sistemimizden 200 kA’lık bir yıldırım darbesinin geldiği varsayılırsa, bunun %50’si toprakta sönümlenecek; geriye kalan %50’lik kısmı ise yapıya giriş yapacaktır. B sınıfı ürünlerde faz başına 50 kA’lık bir koruma seviyesi oluşturularak, bu darbenin cihazlarımıza ulaşması engellenmektedir. B sınıfı ürün; darbe akımlarını, ana besleme noktasında 4,5 kV – 2,5 kV -1,5 kV mertebelerinde sınırlandırılarak sistemin zarar görmesini engellenir. Bu koruma ana pano seviyesinde yapılmaktadır.

C Sınıfı Koruyucular

Dış yıldırımlık olan bir yapıda B sınıfı kullanılmadan C sınıfı ürün kullanılırsa sistemimiz zarar görecektir. C sınıfı koruma sistemleri, sistem içerisinde oluşan ani aşırı gerilimlerin hat üzerindeki cihazlara zarar vermesini engeller. Faz başına 40 kA’ya kadar olan aşırı gerilim akımlarını 2,3 kV – 1,5 kV – 1 kV mertebesinde sınırlandırır. C sınıfı koruyucu sisteme uygulanırken B sınıfı koruyucuyla arasında minimum 5 m olması gerekmektedir. B+C sistemli bir koruyucu kullanılırsa bunu gerek yoktur.

D Sınıfı Koruyucular

Hassas elektronik cihazların korunmasına uygun olarak geliştirilmiştir. Cihazlara yönelik koruma olduğu için “hassas koruma” olarak adlandırılmıştır. Priz ve pano tipleri mevcuttur. B ve C korumalar kullanılmadan, tek başına kullanılan D sınıfı ürünler işlev görmemektedir. Örneğin, piyasada bulunan priz korumaları, kademenin son halkasını oluşturmaktadır ve tek başlarına işlevleri bulunmamaktadır. Bilgisayar, data işlem sistemleri veya video sistemleri gibi sinyal aktarımının coaxial kablo üzerinden gerçekleştiği uygulamalarda, sinyal hatlarından gelecek darbe gerilimlerinin cihazlara zarar vermesini engellemek için D sınıfı konnektörlü adaptör modülleri kullanılır.

RENKLER VE DOKULAR

Aşırı gerilim koruma sistemleri için belirlenmiş standart bir renk yoktur.

KALİTE SINIFI

Aşırı gerilimden korunma tesisatları, Türk Standartları Enstitüsünün TS EN 61643-11 standartlarına göre yapılmalıdır.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Bu tesisatlar periyodik olarak bakım ve kontrolden geçirilmelidir. Bakım ve kontrolleri yapılan tesisatların kullanım süreleri oldukça uzundur.