Aşırı Akımdan Koruma

Aşırı Akımdan Koruma

TANIM

Cihazlarda bulunan akım trafolarına bağlanan bir koruma sistemidir. Dış devreden geçen aşırı akım, röle bobinini çalıştırır. Röle bobini, kesici açma butonu çalıştığında nüvesini çekerek kesiciyi kumanda eder ve kesicide devreyi açar. Rölenin çalışmasıyla sesli ve ışıklı uyarı sistemleri de çalışarak görevliyi ikaz eder. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra butona basılarak ışıklı ikaz lambası söndürülür.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Açma kumandalarının elektriksel olması nedeniyle koruma etkilidir.
 • Röle bobininin beslediği büyüklük düşük olduğundan duyarlılıkları yüksektir.
 • Devre gerilimli iken röle üzerinde ayar, bakım ve test çalışmaları yapılabilir.
 • Beslendikleri akım transformatöründen daha az güç çeker.
 • Hareketli parçalar olmadığından hem çalışmaları hem geri dönüşleri daha çabuktur.
 • Geri dönüş oranları çok yüksektir.
 • Çalışma karakteristikleri ve değerleri kolay kolay değişmez.

Mekanik rölelere göre daha pahalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

 • Restoranlar
 • Kafeler
 • Fabrikalar
 • İşyerleri
 • Ofisler
 • Kreşler
 • Endüstri tesisleri
 • Depolar
 • Siteler
 • Okullar
 • Hastaneler
 • Konferans Salonları
 • Spor Salonları
 • Tiyatrolar
 • Villalar
 • Konutlar
 • Çiftlikler
 • Köy evleri
 • Seralar
 • Sanayi tesisleri
 • Sinema Salonları
 • Sosyal Tesisler
 • Kültür Merkezleri
 • AVM

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Sekonder Aşırı Akım Koruma

Akım trafolarının sekonder devresine bağlanan rölelere sekonder röle denir. Trafo ve alternatörlerin aşırı akımlara karşı korunmasında kullanılan rölelerdir. Alçak ve orta gerilim devrelerinde kullanıldığı gibi, yüksek gerilim devrelerinde de bu tip rölelerle koruma yapılmaktadır.

Diferansiyel Aşırı Akım Koruma

Akım transformatörlerinin sekonder polarite uçları birbirine ters bağlanarak 180° faz farklı akımların oluşumu sağlanır ve bir akım rölesi yerleştirilir. Bu akım rölesine diferansiyel röle denir. Hava hatlarının, kabloların, transformatörlerin ve alternatörlerin faz sargıları arasında bir izolasyon hatası sonucunda meydana gelen kısa devreleri en güvenilir şekilde tespit eden rölelerdir.

RENKLER VE DOKULAR

Aşırı akım koruma sistemleri için belirlenmiş standart bir renk yoktur.

KALİTE SINIFI

Aşırı akım korunma tesisatları, Türk Standartları Enstitüsünün TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına göre yapılmalıdır.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Aşırı akım koruma sistemleri oldukça uzun kullanım süresi olan sistemlerdir.