Artık Akım (Kaçak Akım) Koruma

ARTIK AKIM (KAÇAK AKIM) KORUMA

TANIM

Elektrik tesisatlarında meydana gelen küçük ve büyük çaplı elektrik kaçaklarını fark ederek devreyi açan sisteme; artık akım koruma, bilinen adı ile kaçak akım rölesi denir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

 • Açma kumandalarının elektriksel olması nedeniyle koruma etkilidir.
 • Röle bobininin beslediği büyüklük düşük olduğundan duyarlılıkları yüksektir.
 • Devre gerilimli iken röle üzerinde ayar, bakım ve test çalışmaları yapılabilir.
 • Beslendikleri akım transformatöründen daha az güç çeker.
 • Hareketli parçalar olmadığından hem çalışmaları hem geri dönüşleri daha çabuktur.
 • Geri dönüş oranları çok yüksektir.
 • Çalışma karakteristikleri ve değerleri kolay kolay değişmez.
 • Mekanik rölelere göre daha pahalıdır.

UYGULAMA ALANLARI

 • Restoranlar
 • Kafeler
 • Fabrikalar
 • İşyerleri
 • Ofisler
 • Kreşler
 • Endüstri tesisleri
 • Depolar
 • Siteler
 • Okullar
 • Hastaneler
 • Konferans Salonları
 • Spor Salonları
 • Tiyatrolar
 • Villalar
 • Konutlar
 • Çiftlikler
 • Köy evleri
 • Seralar
 • Sanayi tesisleri
 • Sinema Salonları
 • Sosyal Tesisler
 • Kültür Merkezleri
 • AVM

ÇEŞİTLER, BOYUTLAR VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Artık Akım Kaçak Akım Rölesi

Yapılarda elektrikli cihazların sayısı arttıkça buna paralel olarak kaçak riski de artmaktadır. 30 mA den sonraki kaçak akımlar, insan için; 300 mA den sonraki kaçak akımlarsa yangın için tehlike sınırıdır. Ölçüm trafosu içerisinden faz ve nötr iletkenleri geçirilir. Elektrikteki temel kural gereği akım fazdan çıkar nötre döner. Normal şartlar altında (kaçak yoksa)  çıkan akım giren akıma eşittir. Bu eşitlikten ötürü ölçüm transformatöründen geçen bileşke akım 0’dır. Eğer fazdan gövdeye bir kaçak olursa, nötre dönen akım faz-kaçak akım olacaktır. Artık faz-nötr bileşke akım toplamı 0 değildir bu değer 30 mA i aştığı anda ölçüm trafosunda gerilim indüklenir ve röle devreyi açtırır.

RENKLER VE DOKULAR

Artık akım (kaçak akım) koruma sistemleri için belirlenmiş standart bir renk yoktur.

KALİTE SINIFI

Artık akım (kaçak akım) korunma tesisatları, Türk Standartları Enstitüsünün belirlemiş olduğu TS EN 61008-1 standartlarına göre yapılmalıdır.

KULLANIM SÜRESİ VE BAKIM

Artık akım (kaçak akım) koruma sistemleri, üretici firmalar tarafından minimum 2 yıl garantili olarak üretilmektedir.